ประกันสุขภาพเบี้ยไม่ทิ้ง

  • 13 January 2019
ประกันสุขภาพเบี้ยไม่ทิ้ง

ยามที่ลูกยังเล็ก สิ่งที่เรากังวลมากที่สุดอย่างหนึ่งคือ การเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ และไม่ว่าใครก็ไม่สามารถเนรมิตโลกของลูกน้อยให้ปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์แบบนอกจากคนเป็นพ่อเป็นแม่

ประกันสุขภาพแบบ "เงินงอกเงย" เป็นประกันสุขภาพแบบเบี้ยไม่ทิ้ง

จะบรรเทาภาระค่ารักษาพยาบาลและรายได้ที่หายไป อีกทั้งยังเป็นการออมเงิน เพื่อการวางแผนอนาคตให้ลูกรัก

เปรียบได้กับ ยิงปืนนัดเดียวได้นก 2 ตัว เงินก้อนเดียวได้ทั้งเรื่องสุขภาพ และเงินออมเพื่ออนาคตอันสดใส

ทำไมต้อง "เงินงอกเงย" 

แพ็คเกจ "เงินงอกเงย" ของทีมงานที่ปรึกษา ประกันลูก.com เป็นชื่อทางการตลาดที่เราตั้งขึ้นเพื่อให้จดจำง่ายตามคุณสมบัติและแนวคิดหลักของสัญญาเพิ่มเติมของบริษัทประกันที่เราไว้วางใจ

ค่าเบี้ยคงที่ตลอดสัญญา

ค่าเบี้ยหลังหักค่าธรรมเนียมต่างๆแล้ว จะนำไปลงทุนในกองทุนรวม เพื่อเปิดโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่คุณพ่อคุณแม่เลือก โดยสามารถจัดพอร์ตการลงทุนได้ตามคำแนะนำของที่ปรึกษามืออาชีพ

สัญญาคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการนอนโรงพยาบาลที่ให้ประโยชน์เรื่องเงินงอกเงยในอนาคต

ตัวอย่าง

แผนประกันสุขภาพ ค่าห้อง 1,500 บาท OPD 3,000 บาท

รายการความคุ้มครอง

 มูลค่าผลประโยชน์

ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลต่อวัน สูงสุด 125 วัน

1,500

ค่าแพทย์รายวัน สูงสุด 125 วัน

600

ค่าศัลยแพทย์ผ่าตัด

50,000

ค่าวิสัญญีแพทย์

5,000

ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์

8,000

ค่ารักษาพยาบาล เช่น ยา เวชภัณฑ์ เป็นต้น

14,000

ค่าตรวจวินิจฉัยรังสีวิทยา

2,000

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกทั่วไป OPD

3,000

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุ OPD ภายใน 24 ชั่วโมง

3,000

ค่าล้างไต เคมีบำบัด รังสีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม

20,000

ผลประโยชน์เงินคืนพิเศษกรณีไม่มีการเคลมตลอดปี

1,500

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

10,000

เงินชดเชยกรณีเสียชีวิต

660,000

 

ค่าเบี้ย - เด็กชาย

อายุ        รายปี        ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน  
1-12 เดือน 29,272 14,636 7,318 2,440
1 ปี 28,573 14,287 7,143 2,381
2 ปี 28,404 14,202 7,101 2,367
3 ปี 28,229 14,115 7,057 2,352
4 ปี 28,048 14,024 7,012 2,337
5 ปี 27,860 13,930 6,965 2,322
6 ปี 27,664 13,832 6,916 2,305
7 ปี 27,717 13,859 6,929 2,310
8 ปี  27,772 13,886 6,943 2,314
9 ปี 27,829 13,915 6,957 2,319
10 ปี 27,888 13,944 6,972 2,324
11 ปี 27,950  13,975 6,988 2,329
12 ปี 28,067 14,034 7,017 2,356

 

ค่าเบี้ย - เด็กหญิง

อายุ        รายปี        ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน  
1-12 เดือน 29,518 14,759 7,380 2,460
1 ปี 29,339 14,670 7,335 2,445
2 ปี 29,275 14,638 7,319 2,440
3 ปี 29,147 14,574 7,287 2,429
4 ปี 29,013 14,507 7,253 2,418
5 ปี 28,875 14,438 7,219 2,406
6 ปี 28,732 14,366 7,183 2,394
7 ปี 28,839 14,420 7,110 2,403
8 ปี  28,951 14,476 7,238 2,413
9 ปี 29,067 14,534 7,267 2,422
10 ปี 29,188 14,594 7,297 2,432
11 ปี 29,313 14,657 7,328 2,443
12 ปี 29,469 14,735 7,367 2,456

Tags :