ทำไมต้องวางแผนการศึกษา?

ทำไมต้องวางแผนการศึกษา?

ลูก เปรียบเสมือนเป็นแก้วตา ดวงใจ ของผู้เป็นพ่อแม่ ย่อมอยากเห็นอนาคตที่ดีของลูกๆ ทุกคน แต่ลูกๆ จะมีอนาคตที่ดีได้ย่อมขึ้นอยู่กับความพร้อมของครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความอบอุ่น การอบรมสั่งสอน การเลี้ยงดูที่เหมาะสม โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาของลูก พ่อแม่ย่อมต้องการให้ลูกเข้าโรงเรียนที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน ซึ่งอาจจะต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ตามมาตรฐานของโรงเรียนที่ต้องการ

ถ้าหากว่าเราต้องการให้ของขวัญที่ดีที่สุดกับลูกอย่างหนึ่ง ระหว่าง "เงินสดก้อนใหญ่ก้อนหนึ่ง กับ การศึกของลูก" แน่นอนว่าเราคงจะต้องเลือการศึกษาเพื่ออนาคตที่ดีกับลูก เพราะถ้าให้เงินไปแล้วไม่รู้จักใช้หรือรักษาต่อยอดแล้ว ย่อมหมดไปในที่สุด แต่ความรู้นั้นสามารถติดตัวและนำไปใช้ต่อยอดการทำธุรกิจในอนาคตเพิ่มเติมได้ แต่การศึกษานั้น ก็คงยังต้องใช้เงินอีกจำนวนมาก กว่าจะเรียนจบตามต้องการ จะเห็นได้ว่าเรื่องการศึกษานั้น

“เตรียมก็ต้องใช้ ไม่เตรียมก็ต้องใช้” ถ้าเลือกได้เราคงเลือกที่จะเตรียมไว้ เพื่อความสบายใจ แต่เราจะเตรียมอย่างไร ถึงจะมั่นใจได้ว่า ลูกๆจะเรียนจนจบตามที่ตั้งใจไว้

หากเราอยากให้อนาคตของบุตรหลานที่มั่นคงในวันข้างหน้า การเริ่มต้นวางแผนการเงินเพื่อการศึกษาตั้งแต่วันนี้ ถือได้ว่าเป็นการเตรียมอนาคตที่ดีให้กับบุตรหลานของเรา

วิธีเตรียมทุนการศึกษา?

การเตรียมตัวมีอยู่ 3 รูปแบบ คือ

  1. วิธีทยอยฝาก ซึ่งพ่อแม่หลายๆ คนใช้วิธีนี้ เพราะใช้เงินไม่มากในการฝากแต่ละครั้ง แต่เราต้องมั่นใจว่าเราจะฝากให้ลูกได้ตลอด และได้ครบตามจำนวน จนถึงวันที่เขาเรียนจบ โดยที่เราจะต้องไม่จากเขาไปก่อน หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพไปก่อนที่จะฝากครบ
  2. วิธีเตรียมเงินก้อน ตามจำนวนที่ต้องใช้จนจบการศึกษาไปฝากไว้ในธนาคาร โดยจะไม่ไปแตะต้องเงินจำนวนนี้อีกเลย ไม่ว่าจะเจ็บป่วย หรือมีความจำเป็นเพียงใดก็ตาม

      แต่เนื่องจากการวางแผนการศึกษาให้บุตรนั้น เป็นการวางแผนที่มีระยะเวลาค่อนข้างยาว ดังนั้นทั้งสองวิธีข้างต้น ผู้เป้นพ่อแม่จะต้องคำนึงถึงในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อประกอบด้วย ซึ่งจะทำให้จำนวนเงินที่ต้องเตรียมให้บุตรนั้นต้องมีจำนวนที่เพิ่มขึ้น จากผลกระทบในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อในอนาคตด้วย

    3. ทยอยฝากแบบวิธีที่หนึ่ง แต่มีการการันตีเงินก้อนตามจำนวนที่ต้องการ เหมือนวิธีที่2 และยังเพิ่มโอกาสการนำเงินที่ทยอยฝากบางส่วนไปลงทุนเพื่อลดผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อได้อีกด้วย

วิธีเตรียมทุนการศึกษา?

Let Us Contact You

PackageEducation Plan