ที่ปรึกษาการเงิน เอไอเอ

ที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ
สำนักงานตัวแทน Signature@Wealth บริษัทเอไอเอ
พร้อมส่งมอบงานบริการเหนือความคาดหมายให้ลูกค้าทุกท่าน
Ms Panida Nakeesuwan (Na)

ที่ปรึกษาการเงิน

ว่าที่ผู้บริหารใหม่ อายุน้อยร้อยยิ้มแห่งเอไอเอ จบการศึกษาด้านการบัญชี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

มีบ้านอยู่แถวหนองจอก ถึงแม้จะยังไม่มีลูกเป็นของตัวเองก็รักเด็กเป็นชีวิตจิตใจ

Address

14/50 ซอยสุวินทวงศ์84 ถนนสุวินวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กทม. 10530