ที่ปรึกษาการเงิน เอไอเอ

ที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ
สำนักงานตัวแทน Signature@Wealth บริษัทเอไอเอ
มีสนใจพิเศษในการดูแลลูกค้ากลุ่ม High-net-worth
วางแผนมรดก วางแผนประกันชีวิตสำหรับผู้บริหาร (Keyman Protection)
วางแผนทุนการศึกษาบุตร วางแผนประกันสุขภาพวงเงินสูง

พร้อมส่งมอบงานบริการเหนือความคาดหมายให้ลูกค้าทุกท่าน
ชวลิต ติเพียร

ที่ปรึกษาการเงิน

อดีตผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงานในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 8 ปี

ประสบการณ์ทำงานประกันชีวิต 5 ปี

จึงมีความเชี่ยวชาญในการวางแผนการเงินด้วยผลิตภัณฑ์ ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Link)

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านศิลปะภาพพิมพ์ ที่ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยรางวัลเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

Address

14/50 ซอยสุวินทวงศ์84 ถนนสุวินทวงศ์
แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กทม 10530