เบาใจเหมาจ่าย

เบาใจเหมาจ่าย

ประกันสุขภาพ แพ็คเกจ"เบาใจเหมาจ่าย" สามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายรวมถึงยกระดับการรักษาพยาบาลของลูกรัก ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก ด้วยการคำนวณผลประโยชน์แบบเหมาจ่ายตามจริงให้คุณพ่อคุณแม่เบาใจ

อุ่นใจด้วยความคุ้มครองที่ครบครัน ยกระดับการรักษาพยาบาลของคุณและครอบครัวด้วย แพ็คเกจ "เบาใจเหมาจ่าย" 

ทำไมต้องเบาใจเหมาจ่าย?

แพ็คเกจ "เบาใจเหมาจ่าย" ของทีมงานที่ปรึกษา ประกันลูก.com เป็นชื่อทางการตลาดที่เราตั้งขึ้นเพื่อให้จดจำง่ายตามคุณสมบัติและแนวคิดหลักของสัญญาเพิ่มเติมของบริษัทประกันที่เราไว้วางใจ เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับสัญญาค่ารักษาพยาบาลที่ให้วงเงินค่ารักษาต่อครั้งสูงเป็นล้านบาท รับรองว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เลือกสัญญาที่เราคัดสรรมานี้ จะทำให้เบาใจหายห่วงกับค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบัน

ทำไมต้องเบาใจเหมาจ่าย?

ให้เราติดต่อคุณ

Packageเบาใจเหมาจ่าย

AIA Silver : แผนประกันสุขภาพ เบาใจเหมาจ่าย 2 ล้านบาท ต่อปี

รายการความคุ้มครอง

 มูลค่าผลประโยชน์

ผลประโยชน์สูงสุดต่อการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ

2,000,000

ผลประโยชน์สูงสุดต่อการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลครั้งใดครั้งหนึ่ง

1,000,000

ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลต่อวัน (สูงสุด 125 วัน)

4,000

ค่าห้อง ICU ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลต่อวัน (สูงสุด 30 วัน)

8,000

ค่าแพทย์ตรวจในโรงพยาบาลรายวัน สูงสุด 125 วัน

2,400

ค่ายากลับบ้านไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาล

2,000

ค่าศัลยแพทย์ผ่าตัด

จ่ายตามจริงวงเงินครั้งละ 1 ล้านบาท

ค่าวิสัญญีแพทย์

จ่ายตามจริงวงเงินครั้งละ 1 ล้านบาท

ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์

จ่ายตามจริงวงเงินครั้งละ 1 ล้านบาท

ค่ารักษาพยาบาล เช่น ยา เวชภัณฑ์ เป็นต้น

จ่ายตามจริงวงเงินครั้งละ 1 ล้านบาท

ค่าตรวจวินิจฉัยรังสีวิทยา

จ่ายตามจริงวงเงินครั้งละ 1 ล้านบาท

ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน

จ่ายตามจริงวงเงินครั้งละ 1 ล้านบาท

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อครั้ง ที่เกิดจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่องในช่วง 30 วัน

หลังจากเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้งต่อการพักรักษาตัว)

2,000

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุ OPD ภายใน 24 ชั่วโมง

15,000

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ค่าล้างไต เคมีบำบัด รังสีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม

90,000

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต (ค่าปลงศพ)

10,000

เงินชดเชยกรณีเสียชีวิต

100,000

ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์

2,000,000

 

MT Silver : แผนประกันสุขภาพ เบาใจเหมาจ่าย 1 ล้านบาท ต่อปี

รายการความคุ้มครอง

 มูลค่าผลประโยชน์

ผลประโยชน์สูงสุดต่อการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ

1,000,000

ผลประโยชน์สูงสุดต่อการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลครั้งใดครั้งหนึ่ง

500,000

ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลต่อวัน (สูงสุด 125 วัน)

2,000

ค่าห้อง ICU ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลต่อวัน (สูงสุด 30 วัน)

4,000

ค่าแพทย์ตรวจในโรงพยาบาลรายวัน สูงสุด 125 วัน

1,200

ค่ายากลับบ้านไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาล

1,500

ค่าศัลยแพทย์ผ่าตัด

จ่ายตามจริงวงเงินครั้งละ 500,000 บาท

ค่าวิสัญญีแพทย์

จ่ายตามจริงวงเงินครั้งละ 500,000 บาท

ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์

จ่ายตามจริงวงเงินครั้งละ 500,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาล เช่น ยา เวชภัณฑ์ เป็นต้น

จ่ายตามจริงวงเงินครั้งละ 500,000 บาท

ค่าตรวจวินิจฉัยรังสีวิทยา

จ่ายตามจริงวงเงินครั้งละ 500,000 บาท

ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน

จ่ายตามจริงวงเงินครั้งละ 500,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อครั้ง ที่เกิดจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่องในช่วง 30 วัน

หลังจากเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้งต่อการพักรักษาตัว)

1,000

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุ OPD ภายใน 24 ชั่วโมง

10,000

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ค่าล้างไต เคมีบำบัด รังสีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม

60,000

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต (ค่าปลงศพ)

10,000

เงินชดเชยกรณีเสียชีวิต

200,000

ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์

1,000,000

 

AIA Gold : แผนประกันสุขภาพ เบาใจเหมาจ่าย 3 ล้านบาท ต่อปี

รายการความคุ้มครอง

 มูลค่าผลประโยชน์

ผลประโยชน์สูงสุดต่อการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ

3,000,000

ผลประโยชน์สูงสุดต่อการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลครั้งใดครั้งหนึ่ง

1,500,000

ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลต่อวัน (สูงสุด 125 วัน)

6,000

ค่าห้อง ICU ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลต่อวัน (สูงสุด 30 วัน)

12,000

ค่าแพทย์ตรวจในโรงพยาบาลรายวัน สูงสุด 125 วัน

3,600

ค่ายากลับบ้านไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาล

3,000

ค่าศัลยแพทย์ผ่าตัด

จ่ายตามจริงวงเงินครั้งละ 1.5 ล้านบาท

ค่าวิสัญญีแพทย์

จ่ายตามจริงวงเงินครั้งละ 1.5 ล้านบาท

ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์

จ่ายตามจริงวงเงินครั้งละ 1.5 ล้านบาท

ค่ารักษาพยาบาล เช่น ยา เวชภัณฑ์ เป็นต้น

จ่ายตามจริงวงเงินครั้งละ 1.5 ล้านบาท

ค่าตรวจวินิจฉัยรังสีวิทยา

จ่ายตามจริงวงเงินครั้งละ 1.5 ล้านบาท

ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน

จ่ายตามจริงวงเงินครั้งละ 1.5 ล้านบาท

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อครั้ง ที่เกิดจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่องในช่วง 30 วัน

หลังจากเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้งต่อการพักรักษาตัว)

3,000

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุ OPD ภายใน 24 ชั่วโมง

20,000

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ค่าล้างไต เคมีบำบัด รังสีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม

120,000

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต (ค่าปลงศพ)

10,000

เงินชดเชยกรณีเสียชีวิต

100,000

ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์

3,000,000

 

MT Gold : แผนประกันสุขภาพ เบาใจเหมาจ่าย 3 ล้านบาท ต่อปี

รายการความคุ้มครอง

 มูลค่าผลประโยชน์

ผลประโยชน์สูงสุดต่อการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ

3,000,000

ผลประโยชน์สูงสุดต่อการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลครั้งใดครั้งหนึ่ง

1,500,000

ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลต่อวัน (สูงสุด 125 วัน)

6,000

ค่าห้อง ICU ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลต่อวัน (สูงสุด 30 วัน)

12,000

ค่าแพทย์ตรวจในโรงพยาบาลรายวัน สูงสุด 125 วัน

3,600

ค่ายากลับบ้านไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาล

3,000

ค่าศัลยแพทย์ผ่าตัด

จ่ายตามจริงวงเงินครั้งละ 1.5 ล้านบาท

ค่าวิสัญญีแพทย์

จ่ายตามจริงวงเงินครั้งละ 1.5 ล้านบาท

ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์

จ่ายตามจริงวงเงินครั้งละ 1.5 ล้านบาท

ค่ารักษาพยาบาล เช่น ยา เวชภัณฑ์ เป็นต้น

จ่ายตามจริงวงเงินครั้งละ 1.5 ล้านบาท

ค่าตรวจวินิจฉัยรังสีวิทยา

จ่ายตามจริงวงเงินครั้งละ 1.5 ล้านบาท

ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน

จ่ายตามจริงวงเงินครั้งละ 1.5 ล้านบาท

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อครั้ง ที่เกิดจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่องในช่วง 30 วัน

หลังจากเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้งต่อการพักรักษาตัว)

3,000

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุ OPD ภายใน 24 ชั่วโมง

20,000

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ค่าล้างไต เคมีบำบัด รังสีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม

120,000

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต (ค่าปลงศพ)

10,000

เงินชดเชยกรณีเสียชีวิต

200,000

ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์

3,000,000

 

AIA Platinum : แผนประกันสุขภาพ เบาใจเหมาจ่าย 5 ล้านบาท ต่อปี

รายการความคุ้มครอง

 มูลค่าผลประโยชน์

ผลประโยชน์สูงสุดต่อการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ

5,000,000

ผลประโยชน์สูงสุดต่อการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลครั้งใดครั้งหนึ่ง

2,500,000

ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลต่อวัน (สูงสุด 125 วัน)

10,000

ค่าห้อง ICU ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลต่อวัน (สูงสุด 30 วัน)

20,000

ค่าแพทย์ตรวจในโรงพยาบาลรายวัน สูงสุด 125 วัน

6,000

ค่ายากลับบ้านไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาล

3,500

ค่าศัลยแพทย์ผ่าตัด

จ่ายตามจริงวงเงินครั้งละ 2.5 ล้านบาท

ค่าวิสัญญีแพทย์

จ่ายตามจริงวงเงินครั้งละ 2.5 ล้านบาท

ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์

จ่ายตามจริงวงเงินครั้งละ 2.5 ล้านบาท

ค่ารักษาพยาบาล เช่น ยา เวชภัณฑ์ เป็นต้น

จ่ายตามจริงวงเงินครั้งละ 2.5 ล้านบาท

ค่าตรวจวินิจฉัยรังสีวิทยา

จ่ายตามจริงวงเงินครั้งละ 2.5 ล้านบาท

ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน

จ่ายตามจริงวงเงินครั้งละ 2.5 ล้านบาท

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อครั้ง ที่เกิดจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่องในช่วง 30 วัน

หลังจากเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้งต่อการพักรักษาตัว)

5,000

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุ OPD ภายใน 24 ชั่วโมง

30,000

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ค่าล้างไต เคมีบำบัด รังสีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม

180,000

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต (ค่าปลงศพ)

10,000

เงินชดเชยกรณีเสียชีวิต

100,000

ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์

5,000,000

 

 

MT Platinum : แผนประกันสุขภาพ เบาใจเหมาจ่าย 5 ล้านบาท ต่อปี

รายการความคุ้มครอง

 มูลค่าผลประโยชน์

ผลประโยชน์สูงสุดต่อการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ

5,000,000

ผลประโยชน์สูงสุดต่อการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลครั้งใดครั้งหนึ่ง

2,500,000

ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลต่อวัน (สูงสุด 125 วัน)

10,000

ค่าห้อง ICU ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลต่อวัน (สูงสุด 30 วัน)

20,000

ค่าแพทย์ตรวจในโรงพยาบาลรายวัน สูงสุด 125 วัน

6,000

ค่ายากลับบ้านไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาล

3,500

ค่าศัลยแพทย์ผ่าตัด

จ่ายตามจริงวงเงินครั้งละ 2.5 ล้านบาท

ค่าวิสัญญีแพทย์

จ่ายตามจริงวงเงินครั้งละ 2.5 ล้านบาท

ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์

จ่ายตามจริงวงเงินครั้งละ 2.5 ล้านบาท

ค่ารักษาพยาบาล เช่น ยา เวชภัณฑ์ เป็นต้น

จ่ายตามจริงวงเงินครั้งละ 2.5 ล้านบาท

ค่าตรวจวินิจฉัยรังสีวิทยา

จ่ายตามจริงวงเงินครั้งละ 2.5 ล้านบาท

ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน

จ่ายตามจริงวงเงินครั้งละ 2.5 ล้านบาท

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อครั้ง ที่เกิดจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่องในช่วง 30 วัน

หลังจากเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้งต่อการพักรักษาตัว)

5,000

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุ OPD ภายใน 24 ชั่วโมง

30,000

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ค่าล้างไต เคมีบำบัด รังสีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์

180,000

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต (ค่าปลงศพ)

10,000

เงินชดเชยกรณีเสียชีวิต

100,000

ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์

5,000,000