ค่าห้องโรงพยาบาล

เมื่อลูกรักเจ็บป่วยหมดกังวลไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของประเทศ เพราะเราใส่ใจในบริการจึงมีโรงพยาบาลเพื่อลูกรักคอยให้การรักษาครอบคลุมทั่วประเทศไทย
มีโรงพยาบาลในเครือข่ายครอบคลุมทุกการรักษา จึงหมดห่วงเรื่องการรักษาลูกรักได้
เพราะข้อมูลที่คุณพ่อคุณแม่จะได้รับจากประกันลูก.com คือข้อมูลค่าห้องโรงพยาบาลที่ท่านสนใจในงานบริการ และคาดว่าจะไปใช้บริการ เรามีทั้งราคาค่าห้องเดี่ยวและคู่ เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ของโรงพยาบาล ตลอดจนถ้าท่านไว้วางใจให้เราดูแลประกันลูก.com พร้อมที่ดูแลท่านตลอดเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เช่น บริการเจรจาขอส่วนลด เมื่อท่านมีค่าใช้จ่ายเกินจากแผนประกันสุขภาพที่ทำ ตลอดจนติดตามค่ารักษาพยาบาล เพื่อรายการงานความคืบหน้าตลอดการรักษา เพื่อคุณพ่อคุณแม่จะได้เตรียมแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • Single Room
 • 10,000 ฺBath / Day
 • Two bed room
 • N/A
 • single Room
 • 4,400 Bath / Day
 • Two bed room
 • N/A
 • Single Room
 • 7,150 Bath / Day
 • Two bed room
 • 3,400 Bath / Day
 • Single Room
 • N/A
 • Two bed Room
 • N/A
 • Single Room
 • 6,100 Bath / Day
 • Two bed Room
 • 4,300 Bath / Day
 • Single Room
 • 5,600 Bath / Day
 • Two bed Room
 • 4,600 Bath / Day
 • single Room
 • 6,400 / Day
 • Two bed Room
 • 4,600 / Day
 • Single Room
 • 4,060 / Day
 • Two bed Room
 • N/A
 • Single Room
 • 4,060 / Day
 • Two bed Room
 • N/A
 • Single Room
 • 6,300 / Day
 • Two bed Room
 • N/A
 • Single Room
 • 5,000 / Day
 • Two bed Room
 • 3,200 / Day
 • Single Room
 • N/A
 • Two bed Room
 • N/A
 • Single Room
 • 5,620 / Day
 • Two bed Room
 • N/A
 • Single Room
 • 5,800 Bath / Day
 • Two bed Room
 • 4,300 Bath / Day
 • Discount
 • Room difference 3,000 Bath
 • single Room
 • 5,500 / Day
 • Two bed Room
 • 4,100 / Day
 • discount
 • Room difference 3,000 Bath
 • Single Room
 • 4,500 Bath / Day
 • Two bed Room
 • 3,400 Bath / Day
 • Discount
 • 10% (Price: room, drug and food)
 • Single Room
 • 3,430 Bath / Day
 • Two bed Room
 • 2,580 Bath / Day
 • Single Room
 • 8,800
 • Two bed Room
 • N/A
 • Single Room
 • 3,500 Bath / Day
 • Two bed Room
 • 3,000 Bath / Day
 • Single Room
 • 5,000 Bath / Day
 • Two bed Room
 • 3,000 Bath / Day
 • Single Room
 • 4,500 Bath / Day
 • Two bed Room
 • 3,400 Bath / Day
 • Single Room
 • 14,670 Bath / Day
 • Two bed Room
 • 7,950 Bath / Day
 • Single Room
 • 5,760 Bath / Day
 • Two bed Room
 • N/A
 • Single Room
 • 4,800 Bath / Day
 • Two bed Room
 • 2,200 Bath / Day
 • Discount
 • Room difference 50%
 • Single Room
 • 4,400 Bath / Day
 • Two bed Room
 • 3,000 Bath / Day
 • Discount
 • Room difference 50%
 • Single Room
 • 4,740 Bath / Day
 • Two bed Room
 • 2,500 Bath / Day
 • Discount
 • Except for the difference.
 • Single Room
 • 6,050 Bath / Day
 • Two bed Room
 • 3,800 Bath / Day
 • Discount
 • Room difference 50%
 • Single Room
 • 4,200 Bath / Day
 • Two bed Room
 • N/A
 • Discount
 • Room difference 50
 • Single Room
 • 4,250 Bath / Day
 • Two bed Room
 • 2,750 Bath / Day
 • Discount
 • Room difference 50%
 • Single Room
 • 5,300 Bath / Day
 • Two bed Room
 • N/A
 • Single Room
 • 7,375 Bath / Day
 • Two bed Room
 • N/A
 • Single Room
 • Two bed Room
 • Single Room
 • 5,100 Bath / Day
 • Two bed Room
 • N/A
 • Discount
 • Room difference 50%
 • Single Room
 • 4,500 Bath / Day
 • Two bed Room
 • 2,600 Bath / Day
 • Single Room
 • 6,600 Bath / Day
 • Two bed Room
 • 2,900 Bath / Day
 • Single Room
 • 4,510 Bath / Day
 • Two bed Room
 • 2,510 Bath / Day
 • Single Room
 • N/A
 • Two bed Room
 • N/A
 • Single Room
 • N/A
 • Two bed Room
 • N/A
 • Single Room
 • 3,700 Bath / Day
 • Two bed Room
 • 2,000 Bath / Day
 • Single Room
 • 3,480 Bath / Day
 • Two bed Room
 • N/A
 • Single Room
 • 3,800 Bath / Day
 • Two bed Room
 • 2,450 Bath / Day
 • Single Room
 • Two bed Room
 • Single Room
 • Two bed Room
 • Single Room
 • Two bed Room
 • Single Room
 • Two bed Room
 • Single Room
 • Two bed Room
 • Single Room
 • 3,100 Bath / Day
 • Two bed Room
 • 1,800 Bath / Day
 • Single Room
 • 3,540 Bath / Day
 • Two bed Room
 • 2,640 Bath / Day
 • Single Room
 • 4,760 Bath / Day
 • Two bed Room
 • 2,960 Bath / Day
 • Single Room
 • 5,500 Bath / Day
 • Two bed Room
 • N/A
 • Single Room
 • 5,100 Bath / Day
 • Two bed Room
 • 4200 Bath / Day
 • Discount
 • Room 100% *มีแผนประกันสุขภาพค่าห้อง 2,000 ขึ้นไป
 • Single Room
 • N/A
 • Two bed Room
 • N/A
 • Single Room
 • 6,800 Bath / Day
 • Two bed Room
 • ์N/A
 • Single Room
 • 6,740 Bath / Day
 • Two bed Room
 • N/A
 • Discount
 • Room 30% medication 10%
 • Single Room
 • N/A
 • Two bed Room
 • N/A
 • Single Room
 • 7,000 / Day
 • Two bed Room
 • N/A
 • Discount
 • Room 30% medication 10%
 • Single Room
 • 6,190 Bath / Day
 • Two bed Room
 • N/A
 • Single Room
 • 3,850 Bath / Day
 • Two bed Room
 • 2,820 / Day
 • Discount
 • Room and drug charge before claim 10%
 • Single Room
 • 4,400 Bath / Day
 • Two bed Room
 • ์N/A
 • Single Room
 • 3,000 Bath / Day
 • Two bed Room
 • N/A
 • Single Room
 • 3,700 Bath / Day
 • Two bed Room
 • 2,300 Bath / Day
 • Double Room
 • 3,500
 • STANDARD
 • 4,000
 • VIP
 • 5,250
 • SUITE
 • 7,500
 • General
 • 400
 • Special multiple bed room
 • 1,800
 • Extra Single Room
 • 2,500
 • VIP
 • 3,000
 • ห้องพักเตียงคู่
 • ์์N/A
 • ห้องพิเศษเตียงเดี่ยว
 • ์์N/A
 • ห้องเตียงเดี่ยว
 • ์์N/A
 • ห้องเตียงคู่
 • ์์N/A
 • VIP
 • ์์N/A
 • Double Room
 • ์์N/A
 • Single Room
 • ์์N/A
 • ฺBig Room
 • 3,800
 • Small Room
 • 3,500
 • ฺBig Room
 • 3,800
 • Small Room
 • 3,500
 • Double Room
 • 3,000
 • Single Room
 • 3,600
 • VIP
 • 5,500
 • Deluxe
 • 4,100
 • Double Room
 • 2,860
 • Tripple Room
 • 2,560
 • Single Room
 • 3,360
 • VIP
 • 3,860
 • Standard Room
 • 3,750
 • Superior
 • 4,000
 • Deluxe
 • 5,700
 • Deluxe
 • 4,850
 • Special child room
 • 3,500
 • Multiple Room
 • 2,000
 • Deluxe
 • 2,880
 • Super VIP
 • 2,440
 • Single 1
 • 2,380
 • Double Room
 • 1,280
 • Single
 • ์์N/A
 • Double Room
 • ์์N/A
 • Standard Room
 • 1,900
 • Deluxe
 • 2,700
 • VIP Premium
 • 3,500
 • Suit
 • 5,000
 • Multiple
 • 2,710
 • Single
 • 4,000
 • Single
 • 4,700
 • VIP
 • 6,000
 • Standard Room
 • ์์N/A
 • Double Room
 • ์์N/A