เงินงอกเงย

เงินงอกเงย

ยามที่ลูกยังเล็ก สิ่งที่เรากังวลมากที่สุดอย่างหนึ่งคือ การเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ และไม่ว่าใครก็ไม่สามารถเนรมิตโลกของลูกน้อยให้ปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์แบบนอกจากคนเป็นพ่อเป็นแม่

ประกันสุขภาพแบบ "เงินงอกเงย" จะบรรเทาภาระค่ารักษาพยาบาลและรายได้ที่หายไป อีกทั้งยังเป็นการออมเงิน เพื่อการวางแผนอนาคตให้ลูกรัก

เปรียบได้กับ ยิงปืนนัดเดียวได้นก 2 ตัว เงินก้อนเดียวได้ทั้งเรื่องสุขภาพ และเงินออมเพื่ออนาคตอันสดใส

ทำไมต้องเงินงอกเงย?

แพ็คเกจ "เงินงอกเงย" ของทีมงานที่ปรึกษา ประกันลูก.com เป็นชื่อทางการตลาดที่เราตั้งขึ้นเพื่อให้จดจำง่ายตามคุณสมบัติและแนวคิดหลักของสัญญาเพิ่มเติมของบริษัทประกันที่เราไว้วางใจ

ค่าเบี้ยคงที่ตลอดสัญญา

ค่าเบี้ยหลังหักค่าธรรมเนียมต่างๆแล้ว จะนำไปลงทุนในกองทุนรวม เพื่อเปิดโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่คุณพ่อคุณแม่เลือก โดยสามารถจัดพอร์ตการลงทุนได้ตามคำแนะนำของที่ปรึกษามืออาชีพ

สัญญาคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการนอนโรงพยาบาลที่ให้ประโยชน์เรื่องเงินงอกเงยในอนาคต

ทำไมต้องเงินงอกเงย?

ให้เราติดต่อคุณ

Packageเงินงอกเงย

แผนประกันสุขภาพ ค่าห้อง 1,500 บาท OPD 3,000 บาท

รายการความคุ้มครอง

 มูลค่าผลประโยชน์

ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลต่อวัน สูงสุด 125 วัน

1,500

ค่าแพทย์รายวัน สูงสุด 125 วัน

600

ค่าศัลยแพทย์ผ่าตัด

50,000

ค่าวิสัญญีแพทย์

5,000

ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์

8,000

ค่ารักษาพยาบาล เช่น ยา เวชภัณฑ์ เป็นต้น

14,000

ค่าตรวจวินิจฉัยรังสีวิทยา

2,000

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกทั่วไป OPD

3,000

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุ OPD ภายใน 24 ชั่วโมง

3,000

ค่าล้างไต เคมีบำบัด รังสีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม

20,000

ผลประโยชน์เงินคืนพิเศษกรณีไม่มีการเคลมตลอดปี

1,500

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

10,000

เงินชดเชยกรณีเสียชีวิต

660,000

 

ค่าเบี้ย - เด็กชาย

อายุ        รายปี        ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน  
1-12 เดือน 23,272 11,636 5,818 1,940
1 ปี 22,573 11,287 5,643 1,881
2 ปี 22,404 11,202 5,601 1,867
3 ปี 22,229 11,115 5,557 1,852
4 ปี 22,048 11,024 5,512 1,837
5 ปี 21,860 11,930 5,465 1,822
6 ปี 21,664 10,832 5,416 1,805
7 ปี 21,717 10,859 5,429 1,810
8 ปี  21,772 10,886 5,443 1,814
9 ปี 21,829 10,915 5,457 1,819
10 ปี 21,888 10,944 5,472 1,824
11 ปี 21,950  10,975 5,488 1,829
12 ปี 22,067 11,034 5,517 1,839

 

ค่าเบี้ย - เด็กหญิง

อายุ        รายปี        ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน  
1-12 เดือน 23,518 11,759 5,880 1,960
1 ปี 23,339 11,670 5,835 1,945
2 ปี 23,275 11,638 5,819 1,940
3 ปี 23,147 11,574 5,787 1,929
4 ปี 23,013 11,507 5,753 1,918
5 ปี 22,875 11,438 5,719 1,906
6 ปี 22,732 11,366 5,683 1,894
7 ปี 22,839 11,420 5,710 1,903
8 ปี  22,951 11,476 5,738 1,913
9 ปี 23,067 11,534 5,767 1,922
10 ปี 23,188 11,594 5,797 1,932
11 ปี 23,313 11,657 5,828 1,943
12 ปี 23,469 11,735 5,867 1,956

 

 

แผนประกันสุขภาพ ค่าห้อง 2,500 บาท OPD 5,000 บาท

รายการความคุ้มครอง

 มูลค่าผลประโยชน์

ค่าห้อง ค่าอาหาร บริการพยาบาลต่อวัน สูงสุด 125 วัน

2,500

ค่าแพทย์รายวัน สูงสุด 125 วัน

800

ค่าศัลยแพทย์ผ่าตัด

80,000

ค่าวิสัญญีแพทย์

8,000

ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์

12,000

ค่ารักษาพยาบาล เช่น ยา เวชภัณฑ์ เป็นต้น

20,000

ค่าตรวจวินิจฉัยรังสีวิทยา

3,000

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกทั่วไป OPD

5,000

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุ OPD ภายใน 24 ชั่วโมง

5,000

ค่าล้างไต เคมีบำบัด รังสีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม

35,000

ผลประโยชน์เงินคืนพิเศษกรณีไม่มีการเคลมตลอดปี

2,500

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

10,000

เงินชดเชยกรณีเสียชีวิต

660,000

 

ค่าเบี้ย - เด็กชาย

อายุ        รายปี        ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน  
1-12 เดือน 36,229 18,155 9,057 3,019
1 ปี 33,867 16,934 8,467 2,822
2 ปี 30,344 15,172 7,586 2,529
3 ปี 27,689 13,845 6,922 2,307
4 ปี 26,584 13,292 6,646 2,215
5 ปี 26,213 13,107 6,553 2,184
6 ปี 25,828 12,914 6,457 2,152
7 ปี 25,884 12,942 6,471 2,157
8 ปี  25,943 12,972 6,486 2,162
9 ปี 26,004 13,002 6,501 2,167
10 ปี 26,067 13,034 6,517 2,172
11 ปี 26,133 13,067 6,533 2,178
12 ปี 26,293 13,147 6,573 2,191

 

ค่าเบี้ย - เด็กหญิง

อายุ        รายปี        ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน  
1-12 เดือน 35,495 17,748 8,874 2,958
1 ปี 33,438 16,719 8,360 2,787
2 ปี 30,576 15,288 7,644 2,548
3 ปี 28,615 14,308 7,154 2,385
4 ปี 28,332 14,166 7,083 2,361
5 ปี 28,039 14,020 7,010 2,337
6 ปี 27,734 13,867 6,934 2,311
7 ปี 27,873 13,937 6,968 2,323
8 ปี  30,472 15,236 7,618 2,539
9 ปี 30,560 15,280 7,640 2,547
10 ปี 30,652 15,326 7,663 2,554
11 ปี 30,748 15,374 7,687 2,562
12 ปี 30,989 15,495 7,747 2,582

 

แผนประกันสุขภาพ ค่าห้อง 3,500 บาท OPD 6,000 บาท

รายการความคุ้มครอง

 มูลค่าผลประโยชน์

ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลต่อวัน สูงสุด 125 วัน

3,500

ค่าแพทย์รายวัน สูงสุด 125 วัน

900

ค่าศัลยแพทย์ผ่าตัด

90,000

ค่าวิสัญญีแพทย์

9,000

ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์

13,000

ค่ารักษาพยาบาล เช่น ยา เวชภัณฑ์ เป็นต้น

25,000

ค่าตรวจวินิจฉัยรังสีวิทยา

4,000

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกทั่วไป OPD

6,000

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุ OPD ภายใน 24 ชั่วโมง

7,000

ค่าล้างไต เคมีบำบัด รังสีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม

40,000

ผลประโยชน์เงินคืนพิเศษกรณีไม่มีการเคลมตลอดปี

3,000

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

10,000

เงินชดเชยกรณีเสียชีวิต

660,000

 

ค่าเบี้ย - เด็กชาย

อายุ        รายปี        ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน  
1-12 เดือน 48,993 24,497 12,249 4,083
1 ปี 44,627 22,314 11,157 3,719
2 ปี 40,603 20,302 10,151 3,384
3 ปี 36,911 18,456 9,228 3,076
4 ปี 32,377 16,189 8,095 2,699
5 ปี 30,866 15,433 7,717 2,573
6 ปี 30,305 15,153 7,577 2,526
7 ปี 30,387 15,194 7,597 2,533
8 ปี  30,472 15,236 7,618 2,540
9 ปี 30,560 15,280 7,640 2,547
10 ปี 30,652 15,326 7,663 2,555
11 ปี 30,748 15,374 7,687 2,563
12 ปี 30,989 15,195 7,748 2,583

 

ค่าเบี้ย - เด็กหญิง

อายุ        รายปี        ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน  
1-12 เดือน 48,360 24,180 12,090 4,030
1 ปี 44,326 22,163 11,082 3,693
2 ปี 40,384 20,192 10,096 3,366
3 ปี 36,542 18,271 9,136 3,045
4 ปี 33,900 16,950 8,475 2,825
5 ปี 33,473 16,737 8,369 2,790
6 ปี 33,030 16,515 8,258 2,753
7 ปี 33,215 16,608 8,304 2,768
8 ปี  33,406 16,703 8,352 2,784
9 ปี 33,605 16,803 8,402 2,801
10 ปี 33,812 16,906 8,453 2,817
11 ปี 34,027 17,014 8,507 2,836
12 ปี 34,315 17,158 8,579 2,860