แพ็คเกจผ่อนหนักให้เป็นเบา

แพ็คเกจผ่อนหนักให้เป็นเบา

ลูกสุขภาพดี เป็นยอดปรารถนาของคุณพ่อคุณแม่ทุกคน แต่การเจ็บป่วยยังเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งนอกจากจะเสียสุขภาพ เสี่ยงเสียชีวิตแล้ว ยังอาจเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากได้อีกด้วย

ประกันสุขภาพ แพ็คเกจ "ผ่อนหนักให้เป็นเบา" จึงช่วยลดภาระทางการเงินให้คุณพ่อคุณแม่ ในยามที่ต้องผจญกับโรคภัยไข้เจ็บของลูกรัก เพื่อให้ฟื้นคืนสู่สุขภาพดีในเวลาสั้นที่สุด

ทำไมต้องผ่อนหนักให้เป็นเบา

แพ็คเกจผ่อนหนักให้เป็นเบาของทีมงานที่ปรึกษา ประกันลูก.com เป็นชื่อทางการตลาดที่เราตั้งขึ้นเพื่อให้จดจำง่ายตามคุณสมบัติและแนวคิดหลักของสัญญาเพิ่มเติมของบริษัทประกันที่เราไว้วางใจ

เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับสัญญาประกันสุขภาพที่คุ้มค่าตามวัตถุประสงค์ทางการเงิน เราจึงต้องคัดสรรสัญญาตามหลักเกณฑ์ มาให้คุณพ่อคุณแม่เลือก

ทำไมต้องผ่อนหนักให้เป็นเบา

ให้เราติดต่อคุณ

Packageผ่อนหนักให้เป็นเบา

แผนประกันสุขภาพ ค่าห้อง 1,500 บาท OPD 3,000 บาท

รายการความคุ้มครอง

 มูลค่าผลประโยชน์

ค่าห้อง ค่าอาหาร บริการพยาบาลต่อวัน สูงสุด 125 วัน

1,500

ค่าแพทย์รายวัน สูงสุด 125 วัน

600

ค่าศัลยแพทย์ผ่าตัด

50,000

ค่าวิสัญญีแพทย์

5,000

ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์

8,000

ค่ารักษาพยาบาล เช่น ยา เวชภัณฑ์ เป็นต้น

14,000

ค่าตรวจวินิจฉัยรังสีวิทยา

2,000

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกทั่วไป OPD

3,000

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุ OPD ภายใน 24 ชั่วโมง

3,000

ค่าล้างไต เคมีบำบัด รังสีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม

20,000

ผลประโยชน์เงินคืนพิเศษกรณีไม่มีการเคลมตลอดปี

1,500

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

10,000

เงินชดเชยกรณีเสียชีวิต

100,000

 

ค่าเบี้ย - เด็กชาย

อายุ        รายปี        ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน  
1-12 เดือน 17,641 8,996.90 4,763.30 1,588.10
1 ปี 17,641 8,996.90 4,763.30 1,588.10
2 ปี 17,652 9,002.90 4,766.30 1,589.10
3 ปี 17,671 9,011.90 4,771.30 1,590.10
4 ปี 17,695 9,024.90 4,777.30 1,590.10
5 ปี 17,723 9,038.90 4,785.30  1,595.10
6 ปี 9,985 5,092.20 2,692.40 898.80
7 ปี 10,019 5,109.20 2,705.40 901.80
8 ปี  10,056 5,128.20 2,715.40 904.80
9 ปี 10,097 5,149.20 2,726.40 908.80 
10 ปี 10,139 5,171.20 2,737.40 912.80 
11 ปี 8,594  4,383.30 2,320.10 773.70
12 ปี 8,626 4,399.30 2,329.10 776.70

 

ค่าเบี้ย - เด็กหญิง

อายุ        รายปี        ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน  
1-12 เดือน 17,641 8,996.90 4,763.30 1,588.10
1 ปี 17,641 8,996.90 4,763.30 1,588.10
2 ปี 17,652 9,002.90 4,766.30 1,589.10
3 ปี 17,671 9,011.90 4,771.30 1,590.10
4 ปี 17,695 9,024.90 4,777.30 1,590.10
5 ปี 17,723 9,038.90 4,785.30  1,595.10
6 ปี 9,985 5,092.20 2,692.40 898.80
7 ปี 10,019 5,109.20 2,705.40 901.80
8 ปี  10,056 5,128.20 2,715.40 904.80
9 ปี 10,097 5,149.20 2,726.40 908.80 
10 ปี 10,139 5,171.20 2,737.40 912.80 
11 ปี 8,594  4,383.30 2,320.10 773.70
12 ปี 8,626 4,399.30 2,329.10 776.70

 

แผนประกันสุขภาพ ค่าห้อง 1,500 บาท OPD - บาท

รายการความคุ้มครอง

 มูลค่าผลประโยชน์

ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลต่อวัน สูงสุด 125 วัน

1,500

ค่าแพทย์รายวัน สูงสุด 125 วัน

700

ค่าศัลยแพทย์ผ่าตัด

50,000

ค่าวิสัญญีแพทย์

6,000

ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์

6,000

ค่ารักษาพยาบาล เช่น ยา เวชภัณฑ์ เป็นต้น

20,000

ค่าตรวจวินิจฉัยรังสีวิทยา

3,000

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกทั่วไป OPD

0

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุ OPD ภายใน 24 ชั่วโมง

5,000

ค่าล้างไต เคมีบำบัด รังสีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม

0

ผลประโยชน์เงินคืนพิเศษกรณีไม่มีการเคลมตลอดปี

0

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

0

เงินชดเชยกรณีเสียชีวิต

200,000

 

ค่าเบี้ย - เด็กชาย

อายุ        รายปี        ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน  
1-12 เดือน 20,678 10,753 5,583 1,860.80
1 ปี 20,694 10,761 5,587 1,862.20
2 ปี 20,724 10,777 5,595 1,865
3 ปี 20,752 10,791 5,603 1,867.40
4 ปี 20,784 10,807 5,611 1,870.40
5 ปี 20,818 10,825 5,621 1,873.40
6 ปี 9,335 4,854 2,521 840.40
7 ปี 9,371 4,872 2,529 843.60
8 ปี  9,409 4,892 2,541 847
9 ปี 9,449 4,914 2,551 850.60 
10 ปี 9,491 4,934 2,563 854.40 
11 ปี 6,155 3,201 1,663 554.40
12 ปี 6,201 3,225 1,675 558.60

 ค่าเบี้ย - เด็กหญิง

อายุ        รายปี        ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน  
1-12 เดือน 20,498 10,659 5,535 1,844.60
1 ปี 20,510 10,665 5,537 1,845.60
2 ปี 20,532 10,677 5,543 1,847
3 ปี 20,552 10,687 5,549 1,850
4 ปี 20,576 10,699 5,555 1,852
5 ปี 20,598 10,711 5,561  1,854
6 ปี 7,912 4,115 2,137 712
7 ปี 7,938 4,127 2,143 714.20
8 ปี  7,964 4,141 2,151 716.60
9 ปี 7,992 4,155 2,159 719.20 
10 ปี 9,303 4,774.60 2,512.20 837.40 
11 ปี 5,940 3,089 1,604 534.60
12 ปี 5,972 3,105 1,612 537.40

แผนประกันสุขภาพ ค่าห้อง 2,500 บาท OPD 5,000 บาท

รายการความคุ้มครอง

 มูลค่าผลประโยชน์

ค่าห้อง ค่าอาหาร บริการพยาบาลต่อวัน สูงสุด 125 วัน

2,500

ค่าแพทย์รายวัน สูงสุด 125 วัน

800

ค่าศัลยแพทย์ผ่าตัด

80,000

ค่าวิสัญญีแพทย์

8,000

ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์

12,000

ค่ารักษาพยาบาล เช่น ยา เวชภัณฑ์ เป็นต้น

20,000

ค่าตรวจวินิจฉัยรังสีวิทยา

3,000

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกทั่วไป OPD

5,000

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุ OPD ภายใน 24 ชั่วโมง

5,000

ค่าล้างไต เคมีบำบัด รังสีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม

35,000

ผลประโยชน์เงินคืนพิเศษกรณีไม่มีการเคลมตลอดปี

2,500

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

10,000

เงินชดเชยกรณีเสียชีวิต

100,000

 

แผนประกันสุขภาพค่าห้อง 2,500 บาท OPD - บาท

รายการความคุ้มครอง

 มูลค่าผลประโยชน์

ค่าห้อง ค่าอาหราร บริการพยาบาลต่อวัน สูงสุด 125 วัน

2,500

ค่าแพทย์รายวัน สูงสุด 125 วัน

700

ค่าผ่าตัด

60,000

ค่าวิสัญญี

6,000

ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์

10,000

ค่ารักษาพยาบาล

18,000

ค่าตรวจวินิจฉัยรังสีวทยา

2,500

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกทั่วไป OPD

4,000

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุ OPD ภายใน 24 ชั่วโมง

4,000

ค่าล้างไต เคมีบำบัด รังสีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม

 25,000

ผลประโยชน์เงินคืนพิเศษกรณีไม่มีการเคลมตลอดปี

 2,000

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

 10,000

แผนประกันสุขภาพ ค่าห้อง 3,500 บาท OPD 6,000 บาท

รายการความคุ้มครอง

 มูลค่าผลประโยชน์

ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลต่อวัน สูงสุด 125 วัน

3,500

ค่าแพทย์รายวัน สูงสุด 125 วัน

900

ค่าศัลยแพทย์ผ่าตัด

90,000

ค่าวิสัญญีแพทย์

9,000

ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์

13,000

ค่ารักษาพยาบาล เช่น ยา เวชภัณฑ์ เป็นต้น

25,000

ค่าตรวจวินิจฉัยรังสีวิทยา

4,000

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกทั่วไป OPD

6,000

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุ OPD ภายใน 24 ชั่วโมง

7,000

ค่าล้างไต เคมีบำบัด รังสีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม

40,000

ผลประโยชน์เงินคืนพิเศษกรณีไม่มีการเคลมตลอดปี

3,000

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

10,000

เงินชดเชยกรณีเสียชีวิต

100,000