ประกันชีวิตควบการลงทุน

  • 15 January 2019
ประกันชีวิตควบการลงทุน

ปัญหาที่ทำให้ใครหลายคนไม่สนใจทำประกันชีวิต คือ ข้อจำกัดต่างๆของประกันชีวิต บังคับให้ผู้เอาประกันต้องทำตามสัญญาโดยไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ หรือปรับเปลี่ยนได้ยาก ทั้งค่าเบี้ยประกันภัย ทุนประกันภัย หรือระยะเวลาการจ่ายเบี้ยประกันภัย อีกทั้งเมื่อเรามีหลายเป้าหมายทางการเงิน หากนำเงินไปทำประกันชีวิต ก็อาจจะไม่เหลือเงินเพียงพอนำมาลงทุนเพื่อเพิ่มพูนความมั่งคั่ง จึงทำให้ประกันชีวิตเป็นสินค้าทางการเงินตัวหนึ่งที่หลายคนบอกว่า “ไม่โดนใจ”

จากปัญหาดังกล่าว บริษัทประกันหลายแห่ง จึงเริ่มออกแบบประกันชีวิตรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า “ประกันชีวิตควบการลงทุน” มาแก้ไขข้อจำกัดดังกล่าว ทำให้จุดเด่นที่สุดของประกันชีวิตประเภทนี้คือ การที่สามารถเลือกทำความคุ้มครองชีวิตได้สูง ไปพร้อมๆกับโอกาสการได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าประกันชีวิตในแบบเดิม อีกทั้งสามารถใส่สัญญาเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อไปได้

 

สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล เพราะค่ารักษาพยาบาลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกขณะ ให้เราช่วยแบ่งเบาภาระและเพิ่มความอุ่นใจให้เรา

 

สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มโรคร้ายแรง ปกป้องความสุขของครอบครัวจากภัยโรคร้ายแรง อย่าให้โรคร้ายแรงทำลายชีวิตคนทั้งบ้าน

Tags :