วางแผนการเงิน เรื่องใกล้ตัวที่ควรสอนลูกน้อย

  • 25 August 2021
วางแผนการเงิน เรื่องใกล้ตัวที่ควรสอนลูกน้อย

 

การวางแผนการเงิน เป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ควรปลูกฝังให้เด็ก ๆ

ได้เรียนรู้ตั้งแต่ยังเล็ก เพื่อเป็นการสร้างนิสัย และวินัยในการออมให้กับลูก

 

เงิน ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์

ปัจจัย 4 ที่มนุษย์ทุกคนต้องการล้วนแต่ต้องใช้เงินซื้อเพื่อให้ได้มาเสมอ

ดังนั้นการวางแผนการเงินจึงถือเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

การปลูกฝังให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้การวางแผนการเงิน หรือการออมเงินให้กับลูกตั้งแต่ยังเด็ก

ถือเป็นการสร้างวินัยการออมให้กับลูกนอกจากจะทำให้ลูกได้เรียนรู้การจัดสรรปันส่วน

การเงินของตัวเองแล้ว ลูกยังจะได้เรียนรู้ ฝึกความอดทน และรู้จักการรอคอยอีกด้วย


วิธีที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะปลูกฝังนิสัยเกี่ยวกับการวางแผนการใช้เงิน คือ

  • สอนให้ลูกรู้จักที่มาของเงิน:

การสอนให้ลูกรู้จักที่มาของเงินนั้นมีหลายวิธีด้วยกัน

คุณพ่อคุณแม่อาจจะสอนให้ลูกรู้จักที่มาของเงินโดยการให้ลูกได้ลองทำงานด้วยตัวเอง

ซึ่งอาจจะเป็นการทำงานบ้าน ช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ในการทำสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้ได้เงินเป็นค่าตอบแทน

ซึ่งจะทำให้เด็ก ๆ ได้ทราบว่าเงินแต่ละบาทที่ได้มานั้น มีที่มาจากอะไรบ้าง โดยจุดนี้คุณพ่อคุณแม่

สามารถอธิบายให้เด็ก ๆ ฟังได้ว่า คุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องทำงานเพื่อแลกค่าตอบแทนเป็นเงินเช่นกัน

 

  • สอนให้ลูกรู้จักคุณค่าของเงิน:

หลังจากที่คุณพ่อคุณแม่สอนให้ลูกได้รู้จักกับที่มาของเงินแล้ว

ลำดับต่อมาคือการสอนให้ลูก ๆ ได้เข้าใจว่าควรใช้เงินอย่างไรให้ดีที่สุด เมื่อได้เงินมาแล้วควรแบ่งเก็บอย่างไร

สอนให้ลูกได้เข้าใจว่าความเหน็ดเหนื่อยในการทำงานของลูกนั้นมากแค่ไหนกว่าจะได้เงินมา ให้ลูกใช้เงินอย่างรอบคอบ

สอนให้ลูกรู้จักออมเงิน

เช่น หากลูกทำงานบ้านด้วยการล้างจาน 1 ครั้ง ได้ค่าตอบแทนจากคุณแม่ 20 บาท

ลูกสามารถแบ่งเก็บ 10 บาท โดยหากลูกแบ่งเก็บ 10 บาท จำนวน 5 ครั้ง

ลูกสามารถซื้อสมุด หนังสือ หรือสิ่งของต่าง ๆ ที่ลูกอยากได้ด้วยเงินเก็บของลูกเอง เป็นต้น

 

  • สอนให้ลูกบริหารเงินด้วยใช้ทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย:

เมื่อสอนให้ลูกรู้ที่มาของเงิน ได้ทราบถึงคุณค่าของเงินแล้ว

การสอนให้ลูกได้ลองทำบันทึกรายรับ - รายจ่าย ของตัวเองนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน

โดยให้คุณพ่อคุณแม่อธิบายให้ลูก ๆ ฟังว่าเมื่อลูกได้รับเงินตอบแทนจากการทำงานบ้านสิ่งนี้เรียกว่ารายรับ

เมื่อลูกต้องการนำเงินที่มีอยู่ออกไปซื้อของเรียกว่ารายจ่าย โดยการทำรายการรายรับ - รายจ่ายเช่นนี้ จะช่วยให้ลูก

ได้ทราบว่าลูกหาเงินได้กี่บาท และลูกใช้เงินไปกี่บาท ซึ่งลูกสามารถวางแผนการใช้เงินได้จากบัญชีรายรับ - รายจ่ายได้

 

  • สอนให้ลูกเก็บเงินเพื่อซื้อสิ่งของที่อยากได้:

ในส่วนนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถอธิบายให้ลูกเข้าใจการใช้เงินมากยิ่งขึ้น โดยให้ลูกน้อยตั้งเป้าหมายสิ่งของที่อยากได้

เช่น ลูกอยากได้รถจักรยาน 1 คัน ราคา 2,500 บาท ลูกสามารถทำงานบ้าน และเก็บเงินเป็นเวลาหนึ่งเดือน

คุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตพฤติกรรมของลูก ๆ ได้โดยการ

ดูถึงความพยายามว่าพวกเขาทำได้อย่างต่อเนื่อง และเก็บเงินได้จริงหรือไม่

หากลูกมีความตั้งใจเป็นอย่างมากในการเก็บเงิน

คุณพ่อคุณแม่สามารถให้รางวัลเด็ก ๆ เป็นรถจักรยานที่พวกเขาอยากได้เพื่อเป็นรางวัลและบอกกับลูก ๆ ว่า

นี่คือผลลัพธ์ของการเก็บเงินของลูก ซึ่งจะเป็นการสอนให้พวกเขาได้รู้ถึงคุณค่าของเงิน และตั้งใจเก็บเงินต่อไปในอนาคต

 

  • สอนให้ลูกใช้เงินให้พอดีตัว:

คุณพ่อคุณแม่เป็นแบบอย่างที่สำคัญให้กับลูก ในส่วนของข้อนี้ การใช้เงินให้เหมาะสม ไม่เกินตัวนั้น

เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้ได้จากพฤติกรรมการใช้เงินของคุณพ่อคุณแม่ได้ โดยคุณพ่อคุณแม่อาจสอนให้พวกเขาได้ทราบว่า

หากเราใช้เงินเกินตัว จะมีผลลัพธ์อย่างไร นอกจากนี้การที่คุณพ่อคุณแม่พากเด็ก ๆ ไปซื้อของใช้ต่าง ๆ เข้าบ้าน

และอธิบายถึงความคุ้ม และเหตุผลของการเลือกซื้อของอย่างคุ้มค่าให้เด็ก ๆ ได้ฟัง พวกเขาก็จะเข้าใจการใช้เงินมากยิ่งขึ้น

 

การวางแผนในเรื่องของการเงินนั้น ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวอย่างที่คุณพ่อคุณแม่หลาย ๆ คนคิด

หากคุณพ่อคุณแม่สามารถปลูกฝังการออมเงิน และการใช้เงินให้ลูกตั้งแต่ยังเด็ก ก็จะสร้างนิสัยที่ดีนี้ให้กับลูกได้

แต่หากคุณพ่อคุณแม่ละเลยการปลูกฝังนี้ไป ก็อาจจะส่งผลให้ลูกน้อยใช้เงินฟุ่มเฟือยโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้

อย่างไรก็ตามวิธีเหล่านี้อาจเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนิสัยรักการออมให้กับเด็ก ๆ แต่การเรียนรู้ที่ได้ผลดีที่สุด

คือ การเป็นแบบอย่างในการใช้เงินที่ดีให้กับลูกน้อยด้วยตัวของคุณพ่อคุณแม่เอง

เพราะเด็ก ๆ จะเลียนแบบพฤติกรรมคุณพ่อคุณแม่ มากกว่าคำสอนนั่นเอง

 

 

อ้างอิง

5 นิสัย ปลูกฝังให้เด็กใช้เงินเป็น [Internet]. Nsf.or.th. [cited 2021 Feb 15].

Available from: www.nsf.or.th/content/5-นิสัย-ปลูกฝังให้เด็กใช้เงินเป็น

ความรู้เรื่องเงินที่ควรปลูกฝังลูกตั้งแต่ยังเด็ก [Internet]. Krungsri.com. [cited 2021 Feb 15].

Available from: www.krungsri.com/th/plearn-plearn/knowledge-of-the-money-should-cultivate

เคล็ดลับสอนลูกให้เป็นเศรษฐี [Internet]. Scb.co.th. [cited 2021 Feb 15].

Available from: www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/make-kid-millionaire.html

 

 

ติดต่อ : 083 436 5947

Tags :