ขลิบจู๋ดีต่อสุขภาพ จริงหรือ?

 • 19 September 2019
ขลิบจู๋ดีต่อสุขภาพ จริงหรือ?

การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย

เป็นการแสดงความเป็นชายเต็มตัวจริงหรือ?

หรือเป็นการดูแลความสะอาดอวัยวะเพศชายอย่างหนึ่งเท่านั้น

ซึ่งหากดูตามหลักทางการแพทย์แล้ว

จะพบว่าการขลิบอวัยวะเพศนั้นมีรายละเอียดต่างๆ ในการทำ

รวมทั้งมีข้อดีข้อเสียที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว

ขลิบอวัยวะเพศ ข้อดีข้อเสีย วิธีการขลิบ ราคา วิธีการเตรียมตัว วิธีการดูแลตัวเองหลังการตรวจและหลังผ่าตัด

การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ คืออะไร?

การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย คือ

การตัดหนังหุ้มปลายขององคชาตออก

โดยมีจุดประสงค์ เพื่อสามารถเปิดทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น

ทำให้ช่วยลดการติดเชื้อและมีสุขอนามัยที่ดี

ข้อดีและข้อเสียของการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ

ข้อดีของการขลิบในวัยทารก

 • ไม่เกิดความจำฝังใจ

เพราะการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศในวัยทารก

จะไม่ทำให้เกิดการจำความรู้สึกเจ็บหรือกลัวจนเป็นความฝังใจ

อีกทั้งแผลจะหายเร็วกว่าในเด็กโตหรือผู้ใหญ่

เนื่องจากดูแลแผลง่ายนั่นเอง

 • ไม่ยุ่งยาก

ไม่ต้องผ่าตัดหรือวางยาสลบ

เสียค่าใช้จ่ายน้อย และไม่ต้องรู้สึกอายหมอ

ข้อดีหลังการขลิบในวัยผู้ใหญ่

 • ลดความเสี่ยงการติดโรคทางเพศสัมพันธ์

เช่น โรคซิฟิลิส กามโรค หรือโรคเอดส์

แต่ไม่สามารถป้องกันการเกิดโรคได้ 100%

เนื่องจากการป้องกันโรคที่เห็นผลที่สุด คือ

การใช้ถุงยางอนามัยเท่านั้น

มีข้อมูลว่าการขลิบสามารถป้องกันการติดเชื้อ HIV ได้ถึง 60%

 • ลดความเสี่ยงการติดเชื้อโรคในทางเดินปัสสาวะ

พบว่าผู้ชายที่ไม่ได้รับการขลิบหนังหุ้มปลายจะมีความเสี่ยงการติดเชื้อได้มากกว่า

เพราะเชื้อโรคนั้นมีการสะสมที่หนังหุ้มปลาย

ดังนั้นผู้ชายที่ขลิบหนังหุ้มปลายแล้วจะลดการติดเชื้อที่เข้าสู่ไตได้

ทำความสะอาดง่าย

สามารถทำความสะอาดปลายองคชาตได้ดีกว่า

ผู้ที่ไม่ได้รับการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ

ลดความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งที่อวัยวะเพศ

เมื่อหนังหุ้มปลายถูกขลิบแล้วจะทำให้ไม่เป็นแหล่งเก็บเชื้อโรคต่างๆ

จึงช่วยลดความสกปรกและลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งที่อวัยวะเพศได้

 • ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ HPV ในผู้หญิง

เพราะเชื้อ HPV เป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก

แก้ปัญหาปลายอวัยวะเพศตีบ (Phimosis)

มักเกิดกับผู้ชายที่ไม่ได้มีการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ

เนื่องจากหนังปลายอวัยวะเพศจะหุ้มองคชาตมิดจนไม่สามารถเปิดได้

ทำให้เกิดความเจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์

เพราะหนังหุ้มปลายรูดขึ้นลงไม่ได้ อีกทั้งการหลั่งอสุจิก็จะทำได้ไม่ดี

ส่งผลให้มีบุตรยาก 

ดังนั้น การขลิบอวัยวะเพศให้ปลายเปิดจึงเป็นวิธีที่แก้ปัญหาที่ดี

หากใช้สเตียรอยด์ทาแล้วอาการไม่ดีขึ้น

 • ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์

เพราะเป็นการกำจัดแหล่งสะสมสิ่งสกปรกต่างๆ

เช่น เหงื่อ คราบปัสสาวะ หรือขี้ไคล

ข้อเสียหลังการขลิบในวัยผู้ใหญ่

 • เสี่ยงภาวะแทรกซ้อน

การขลิบอวัยวะเพศเป็นการผ่าตัดที่อาจเกิดผลแทรกซ้อน

เหมือนการผ่าตัดตามปกติทั่วไป

 • ลดความไวในการสัมผัสกับสิ่งต่างๆ

เนื่องจากหลังการขลิบแล้วปลายอวัยวะเพศจะสามารถสัมผัส

กับสิ่งภายนอกได้ตลอดเวลา

เพราะไม่มีหนังหุ้มปลายปิด

เช่น สัมผัสกับเสื้อ กางเกง หรือผ้าเช็ดตัว

ทำให้ความไวต่อการรู้สึกของส่วนหัวอวัยวะเพศลดลง

หลังจากขลิบไปแล้ว 2 – 3 เดือน

 • ผิวหนังส่วนหัวของอวัยวะเพศแห้ง

เพราะไม่มีผิวหนังปกคลุม โดยปกติแล้วหัวของอวัยวะเพศชาย

จะเป็นเนื้อเยื่ออ่อนที่มีความอ่อนนุ่มหรือมีสีอ่อนเหมือนเนื้อเยื่อในช่องปาก

แต่หลังการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ

จะเปลี่ยนไปเหมือนสีของผิวหนังภายนอก

 • การม้วนตัวของหนังหุ้มปลายเปลี่ยนไปขณะมีเพศสัมพันธ์

ก่อนการขลิบ หนังหุ้มปลายจะมีการม้วนตัวขึ้นลงได้ในขณะมีเพศสัมพันธ์

แต่หลังการขลิบหนังหุ้มปลายไปแล้วจะไม่สามารถทำได้

จึงทำให้ปลายอวัยวะเพศเสียดสีกับช่องคลอดโดยตรง

 

ควรขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศเมื่ออายุเท่าไร

สามารถทำได้ตั้งแต่วัยทารกแรกเกิด โดยเวลาที่เหมาะสมที่สุด

คือ ขณะทารกมีอายุ 2 – 3 สัปดาห์ หรือ 10 วัน หลังคลอด 

แต่หากเกิดปัญหาตอนเด็กโตหรือเป็นผู้ใหญ่ก็ยังสามารถทำได้

เพียงแต่อาจจะมีความยุ่งยากกว่าเท่านั้นเอง

วิธีการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ

 • กรณีเด็กโตและผู้ใหญ่ 
  แพทย์จะทำการโกนขนที่อวัยวะเพศ

หลังจากนั้นฉีดยาชาที่โคนอวัยวะเพศเพื่อไม่ให้เกิดความเจ็บปวด

และทำการตัดหนังหุ้มปลายส่วนเกินตามที่ต้องการออก

ตามด้วยการหยุดเลือดและเย็บปิดแผลด้วยไหมละลาย

ซึ่งอาจมีอันตรายหรืออาการแทรกซ้อนได้เหมือนการผ่าตัดทั่วไป

 • กรณีทารกแรกเกิด
  ทำการขลิบโดยใช้เครื่องมือครอบปลายอวัยวะเพศ

แล้วตัดหนังออกแบบไม่ต้องเย็บแผล 

ปกติแล้ว แผลขลิบอวัยวะเพศในเด็กเล็กจะหายภายใน 1 สัปดาห์

แต่ถ้าเป็นเด็กโตหรือผู้ใหญ่จะหายภายใน 3 สัปดาห์

โดยหลังการขลิบเรียบร้อยแล้ว เมื่อยาชาหมดฤทธิ์

จะมีอาการปวดบ้างตามสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

ซึ่งสามารถใช้ยาลดอาการปวดให้บรรเทาลงจนสามารถทนได้

ราคาการขลิบอวัยวะเพศ

ขึ้นอยู่กับปัญหาของผู้ที่ต้องการขลิบอวัยวะเพศ

หากทำยากและอยู่ในวัยผู้ใหญ่ก็จะมีราคาแพงกว่าการขลิบที่อยู่ในวัยทารก

 

วิธีเตรียมตัวก่อนการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ

 • ต้องมาพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย รวมทั้งกำหนดวันขลิบ
 • การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ จะต้องหยุดกิจกรรมต่างๆ

รวมทั้งหยุดงานหลังทำประมาณ 3 – 7 วัน

และก่อนการขลิบไม่ต้องงดอาหารและน้ำ

แต่ถ้าเป็นการขลิบแบบต้องวางยาสลบก็จำเป็นต้องงดอาหารและน้ำร่วมด้วย

 • หากมีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูง

จะต้องแจ้งแพทย์ก่อนการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ

 • งดรับประทานยาที่ทำให้เลือดไม่แข็งตัว

รวมทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกชนิดก่อนการขลิบ 2 สัปดาห์

 • ควรเตรียมเสื้อผ้าหลวมๆ ที่สวมใส่สบายเพื่อใส่หลังการผ่าตัด
 • เตรียมชุดทำความสะอาดแผล

ได้แก่ เบตาดีน น้ำเกลือสำหรับล้างแผล ไม้พันสำลี ผ้าก๊อซ

และปลาสเตอร์ปิดแผล 

วิธีการดูแลตัวเองหลังขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ

 • หลังการขลิบ หากยังมีเลือดออก

ให้ใช้ผ้าก๊อซกดแผลไว้จนกว่าเลือดจะหยุดไหล

 • ต้องล้างและทำความสะอาดแผลวันละ 1 – 2 ครั้ง

ด้วยน้ำเกลือสำหรับล้างแผล แล้วทาเบตาดีน

จากนั้นเปลี่ยนผ้าก๊อซแบบชนิดกันผ้าติดแผลปิดทับลงไป

 • ถ้าแผลมีอาการบวมหรือรู้สึกปวด

ให้ใช้น้ำเย็นหรือน้ำแข็งห่อผ้าช่วยประคบไว้

และรับประทานยาแก้ปวดก็จะช่วยบรรเทาอาการได้

 • ไม่ควรให้แผลขลิบอวัยวะเพศโดนน้ำเป็นเวลา 2 – 3 วัน

ดังนั้น การอาบน้ำจึงต้องระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษ

หากจำเป็นต้องโดนน้ำให้รีบเช็ดแห้งโดยเร็วที่สุด

 • ขณะปัสสาวะควรระมัดระวังอย่าให้ปัสสาวะเลอะผ้าก๊อซ

หากเลอะจะต้องเปลี่ยนผืนใหม่ทันที

 • หลีกเลี่ยงการกระตุ้นให้อวัยวะเพศเกิดการแข็งตัว

เนื่องจากจะทำให้เกิดความเจ็บปวดมากขึ้น

และต้องงดการมีเพศสัมพันธ์จนกว่าแผลจะหายเป็นปกติ

วิธีการดูแลผู้ป่วยหลังการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยเพศ

หากผู้ที่รับการขลิบอวัยวะเพศเป็นเด็กโตหรือผู้ใหญ่

ก็จะสามารถดูแลตนเองได้ตามวิธีการดูแลตัวเอง

หลังขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ

แต่ถ้าเป็นเด็กทารกก็ควรปฏิบัติ ดังนี้

 • เมื่อแกะผ้าปิดแผลออกแล้ว

ให้ทำความสะอาดด้วยการใช้น้ำต้มสุกที่เย็นแล้ว

จากนั้นแตะเบาๆ เพื่อให้แผ่นแข็งๆ

ที่ติดอยู่ให้หลุดออกมา

 • ใช้ผ้าก๊อซชุบปิโตรเลียมเจลห่ออวัยวะเพศไว้

และเปลี่ยนผืนใหม่ในวันถัดไป

 • เมื่อนำผ้าก๊อซออกจะต้องค่อยๆ แกะ

และทำให้ชื้น เพื่อที่จะได้แกะออกง่ายและไม่รู้สึกเจ็บ

 • หากมีเลือดออกให้นำผ้าก๊อซที่สะอาด

มากดเหนือจุดที่เลือดออกประมาณ 2 – 3 นาที

เลือดก็จะหยุดไหลแล้วทาขี้ผึ้งหรือยาอื่นๆ ตามแพทย์สั่ง

การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ

นับว่ามีข้อดีมากกว่าข้อเสีย

ดังนั้น หากมองผลดีในระยะยาวแล้วย่อมดีกว่าการไม่ขลิบเลย

เพราะนอกจากจะเป็นผลดีต่อการใช้ชีวิตประจำวันแล้ว

ยังเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยง

ที่จะเกิดโรคร้ายต่อทั้งผู้ชายและผู้หญิงได้อีกด้วย

ที่มาของข้อมูล

Circumcision in men (https://www.nhs.uk/conditions/circumcision-in-men/), 5 November 2018

Male circumcision for HIV prevention (https://www.who.int/hiv/topics/malecircumcision/en/)

 
 
อ้างอิง : https://www.honestdocs.co/circumcision-prepare-take-care-after-surgery

 

Tags :