10 ราชื่อหมอเด็กผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้

  • 19 July 2019
10 ราชื่อหมอเด็กผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้

1. นพ.กันย์ พงษ์สามารถ

คุณหมอเป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้ และ อิมมูโนวิทยา

โดยเฉพาะโรค SLE ในเด็ก หรือที่รู้จักกันว่า โรคพุ่มพวง

โรคนี้ไม่หายขาดทำได้แค่ระงับอาการไว้ ในประเทศไทยพบเด็กป่วยอยู่ประมาณ 30,000 คน

คุณหมอจะให้การรักษาดูแลเด็ก ๆ เป็นอย่างดีพร้อมทั้งให้คำแนะนำ

ในการดูแลตนเองแก่คุณพ่อคุณแม่เมื่อเด็กกลับไปบ้าน

แม้โรคนี้จะไม่หายขาดแต่คุณหมอก็พยายามรักษาเด็ก ๆ อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ

สร้างความประทับใจให้แก่คุณพ่อคุณแม่ของเด็กป่วยเหล่านั้นเป็นอย่างมาก

อยู่ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

 

2. พญ.ทัศลาภา แดงสุวรรณ

คุณหมอเป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้ และ อิมมูโนวิทยา

คุณหมอสามารถตรวจรักษาโรคภูมิแพ้ในเด็ก

ได้แก่  แพ้อาหาร, ภูมิแพ้ทางจมูก, หอบหืด, ผื่นลมพิษเรื้อรัง, อาการแพ้รุนแรง

รวมถึงโรคภูมคุ้มกันบกพร่องแต่กำเนิด และโรคภูมิต้านตนเอง

รวมทั้งโรคข้ออักเสบเรื้อรัง ในแต่ละวันจะมีผู้ป่วยมารับการรักษาจำนวนมาก

คุณหมอมีความละเอียดในการวินิจฉัยและรักษาโรคได้อย่างดี ทำให้เด็ก ๆ

ที่มารับการรักษาบางคนสามารถควบคุมการกำเริบของภูมิแพ้ได้

อยู่ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

3. ศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์

คุณหมอเป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้

และคุณหมอยังเป็นหัวหน้าหน่วยโรคภูมิแพ้และอิมมูนวิทยา

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกด้วย

คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ที่พาลูกมารักษากับคุณหมอ

คุณหมอจะสอบถามอย่างละเอียดเพื่อประเมินว่า

สาเหตุการแพ้ของเด็กนั้นเกิดจากอะไร รวมถึงการทดสอบภูมิแพ้ต่าง ๆ

ถ้าหากคุณ่อคุณแม่ไม่ทราบสาเหตุ เพราะบางทีอาจเป็นแบบเฉียบพลัน

เพื่อจะได้รักษาได้อย่างตรงจุด ซึ่งเด็กหลาย ๆ

คนมีอาการดีขึ้นอย่างมากหลังจากเข้ารับการรักษาจากคุณหมอ

อยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

4. รศ.พญ.พรรณทิพา ฉัตรชาตรี

คุณหมอเป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้และอิมมูนวิทยา

คุณหมอมีความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ และมีความรู้เกี่ยวกับภูมิแพ้ชนิดต่าง ๆ อย่างมาก

การวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ของคุณหมอจะวินิจฉัยอย่างละเอียด

เพื่อประเมินอาการและรักษาตามแนวทางที่พร้อมทั้งแนะนำการดูแลตนเองเมื่อกลับไปบ้าน

ทำให้คุณพ่อคุณแม่ที่พาลูกไปรับการรักษามีความพึงพอใจมาก

อยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

5. ศ.นพ.ประกิต วิชยานนท์

คุณหมอเป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้ผิวหนังและโรคหอบหืดในเด็ก

เด็กที่มารับการรักษาจากคุณหมออาการที่พบบ่อย คือ

แพ้อาหาร  ซึ่งอาจพบร่วมกับโรคภูมิแพ้อื่นๆ เช่น โรคหืด (asthma)

โรคผื่นผิวหนังอักเสบ (eczema) คุณหมอจะทดสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามอาการของโรค

เช่น ทดสอบโดยการสะกิดผิวหนัง (skin prick test)

ทดสอบโดยให้รับประทานอาหารที่สงสัยว่าแพ้ (oral food challenge test)

ถือเป็นวิธีมาตรฐานในการวินิจฉัยโรคแพ้อาหาร  ตรวจสารก่อภูมิแพ้ในเลือด (specific IgE)

ทำให้การวินิจนัยเป็นไปด้วยความแม่นยำส่งผลดีต่อการรักษา

อยู่ที่ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาการุณย์

 

6. พญ.นวลอนงค์ วิศิษฎสุนทร

คุณหมอเป็น ผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา

คุณหมอมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ทุกชนิด

ซึ่งจะทำการทดสอบภูมิแพ้โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น  ใช้วิธี patch test

ซึ่งทางโรงพยาบาลศิริราชคิดค้นทำน้ำยาทดสอบขึ้นมาเอง

ซึ่งผลการตรวจมีความน่าเชื่อถือ  เมื่อผลการตรวจออกมาชัดเจนแล้วว่าแพ้อะไร

คุณหมอจะรักษาด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับภูมิแพ้แต่ละชนิด

พร้อมทั้งคำแนะนำในการดูแลลูกที่เป็นภูมิแพ้แก่พ่อแม่เพื่อป้องกันการกำเริบของโรค

อยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาการุณย์

 

7. รศ.นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์

คุณหมอเป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

คุณหมอมักจะแนะนำคุณแม่ว่าควรให้นมลูกด้วยตนเอง

เพราะจะสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กได้มากกว่าการให้ลูกกินนมผง

เพราะปัจจุบันนี้เด็ก ๆที่มารับการรักษาจากคุณหมอนับวันจะมีอายุน้อยลง

แสดงให้เห็นว่าโรคภูมิแพ้เป็นได้ตั้งแต่วัยทารก

การวินิจฉัยของคุณหมอจะมีความละเอียดจะใช้วิธีการทดสอบภูมิแพ้ในเด็กด้วยวิธีต่าง ๆ

จนทราบสาเหตุที่แท้จริงของภูมิแพ้  ส่งผลให้การรักษาได้ผลดี  เด็ก ๆ มีอาการดีขึ้นเรื่อย ๆ

ในเด็กบางคนสามารถควบคุมการกำเริบของภูมิแพ้ได้

อยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

8. พญ.วิภารัตน์ มนุญากร

คุณหมอ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน 

คุณหมอทำการรักษาเด็กที่เป็นโรคภูมิแพ้ที่มาจากสาเหตุต่าง ๆ

ไม่ว่าจะเป็นผื่นแพ้ผิวหนัง แพ้อาหาร  แพ้นมวัว  หรือแพ้สิ่งอื่น ๆ

นอกจากที่กล่าวมา  หลังจากที่ได้ทำการทดสอบวินิจฉัยแล้ว

ถึงสาเหตุของโรคภูมิแพ้ในเด็กแต่ละคน

สิ่งสำคัญนอกจากการรับประทานยาที่จัดให้

คุณหมอจะแนะนำให้ปฏิบัติตนให้ถูกต้อง

โดยการหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้และสารระคายเคืองต่าง ๆ

และออกกกำลังกายเสมอ

ร่วมไปกับการรักษาไม่ว่าจะเป็นรับประทานยา  พ่นยา  เป็นต้น

จะช่วยป้องกันการกำเริบของโรคภูมิแพ้ได้

อยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

9. พญ. พลาณี วัฒนาสุรกิตต์

คุณหมอ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

คุณหมอมีความละเอียดในการวินิจฉัยและการตรวจโรค

จะสอบถามข้อมูลประวัติการเจ็บป่วยของคนในครอบครัว

รวมไปถึงการแพ้ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอย่างละเอียด

หากคุณพ่อคุณแม่ไม่ทราบว่าลูกแพ้อะไร

เพราะการแพ้มีแบบเฉียบพลัน

คุณหมอจะทำการทดสอบเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง

เพื่อรักษาได้ตามแนวทางที่ถูกต้องของภูมิแพ้แต่ละชนิด

ดังนั้น  ผู้ป่วยเด็กของคุณหมอจึงมีตั้งแต่วัยทารกไปจนถึงเด็กวัยเรียน

อยู่ที่โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

 

10. นพ.วิทยา อัศววิเชียรจินดา

คุณหมอ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้ ภูมิคุ้มกัน การเลี้ยงดูและพัฒนาการเด็ก

คุณหมอมีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการรักษาจากประสบการณ์รักษามายาวนา

การตรวจวินิจฉัยโรคมีความแม่นยำ  นอกจากโรคภูมิแพ้ชนิดต่าง ๆ

ที่คุณหมอตรวจรักษาแล้ว  คุณหมอยังมีความเชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาการเด็ก

สามารถให้คำแนะนำแก่คุณพ่อคุณแม่ในการดูแลลูกได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามพัฒนาการของเด็ก

สร้างความประทับใจแก่ผู้มารับการรักษา

อยู่ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

 

ข้อมูลที่ได้นำเสนอ  คงพอจะเป็นคำแนะนำในการหาคุณหมอเพื่อรักษาโรคภูมิแพ้ให้กับลูก ๆ

ของคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะ หรือถ้าคุณพ่อคุณแม่ต้องการแนะนำคุณหมอที่รักษาลูกอยู่

มาแบ่งปันเรื่องราวดี ๆ กันค่ะ

 

ที่มา : https://th.theasianparent.com

Tags :