เข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ ในราคาพิเศษ

 • 12 May 2019
เข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ ในราคาพิเศษ

เอไอเอ ขอส่งมอบสิทธิพิเศษในการส่งเสริมสุขภาพให้กับลูกค้าคนสำคัญ

ลูกค้าเอไอเอ สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ ในราคาพิเศษ เพียงแสดงบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยกรมธรรม์เอไอเอ ณ โรงพยาบาลที่ร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

โรงพยาบาลที่ร่วมโครงการ

ภาค

โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ

ราคาวัคซีน
(พิเศษสำหรับลูกค้าเอไอเอ)

เบอร์โทรติดต่อ
(กรุณานัดหมายล่วงหน้า)

กรุงเทพฯ

  1. ซีจีเอช

500

  02-5528777 ต่อ 1348

  2. นครธน

600 

  02-4509999 ต่อ 1132, 1133, 1000

  3. วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

500

  02-4416999 ต่อ 3100, 3101

  4. สินแพทย์

500

  02-7935000 ต่อ OPD อาคาร 2, 3

  5. เสรีรักษ์

500

  02-7619888 ต่อ แผนกกุมารเวช, ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ภาคกลาง

  6. ศรีสวรรค์ จ.นครสวรรค์

590

  1254 กด 5

  7. เวิลด์เมดิคอล จ.นนทบุรี

500

  02-8369999 ต่อ 4923

  8. แพทย์รังสิต จ.ปทุมธานี

500

  098-7891869

  9. จุฬารัตน์ 3 จ.สมุทรปราการ

500

  02-0332900 ต่อ ตรวจสุขภาพ, คลินิกเด็ก

  10. บางปะกอกสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

500

  02-1093222 ต่อ 10115-6

  11. เปาโล สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

650

  02-3632000 ต่อ 2209

  12. วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร

500

  02-4417899 ต่อ 3213, 3214

ภาคตะวันตก

  13. ซานเปาโล หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

600

  032-532576 ต่อ แผนกอายุรกรรม

  14. มหาชัยเพชรรัชต์ จ.เพชรบุรี

500

  032-417070-9 ต่อ 4107

ภาคเหนือ

  15. เกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ จ.เชียงราย

650

  053-910999 ต่อ 167, 168

  16. โอเวอร์บรุ๊ค จ.เชียงราย

500

  053-711366 ต่อ 4332-3

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  17. เซนต์เมรี่ จ.นครราชสีมา

500

  044-240240 ต่อ 2222-3

ภาคตะวันออก

  18. เอกชล 1 จ. ชลบุรี

650

  038-939999 ต่อ 2136

  19. เอกชล 2 จ. ชลบุรี

650

  038-939888 ต่อ 5120

ภาคใต้

  20. ศิครินทร์หาดใหญ่ จ.สงขลา

500

  074-310310 ต่อ OPD อายุรกรรม

*ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

 • การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันโรคได้ประมาณ 60-80% และช่วยลดความรุนแรงของโรคได้
 • ช่วงระยะการระบาดของไข้หวัดใหญ่ เดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2562
 • การสร้างภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่ ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกัน หลังจากการฉีดวัคซีน 2 สัปดาห์เป็นต้นไป
 • อาจพบภาวะแทรกซ้อนเล็กน้อย เช่น ไข้ต่ำๆ ปวดเมื่อย บวมแดงเล็กน้อยได้ ส่วนภาวะแทรกซ้อนรุนแรงพบได้น้อยมาก
 • ผู้ที่ห้ามฉีดวัคซีน ได้แก่ ทารกอายุน้อยกว่า 6 เดือน หรือบุคคลที่เคยมีประวัติแพ้ไข่หรือวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างรุนแรง

เงื่อนไข

 • ลูกค้าสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ ที่โรงพยาบาลที่ร่วมโครงการ โดยแสดงบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยกรมธรรม์เอไอเอ ประเภทใดก็ได้ รวมถึงรูปถ่ายและสำเนา เพื่อรับบริการดังกล่าวในราคาพิเศษ
 • ลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการฉีดวัคซีน
 • ลูกค้าต้องรับบริการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำวัคซีนกลับบ้านไปฉีดเอง
 • สิทธิพิเศษนี้ ไม่สามารถเปลี่ยน หรือแลก ทอน เป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
 • เอไอเอ ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อข้อโต้แย้งหรือเหตุการณ์ใดๆ อันเกิดจากการใช้บริการ
 • เอไอเอขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ ในราคาพิเศษเป็นไปตามข้อกำหนดของเอไอเอ และโรงพยาบาลที่ร่วมโครงการ

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เอไอเอ คอลเซ็นเตอร์ โทร 1581 หรือโรงพยาบาลที่ร่วมโครงการ

Tags :