ทำไมต้องตอบคำถามสุขภาพตามจริง

  • 29 March 2019
ทำไมต้องตอบคำถามสุขภาพตามจริง

สงสัยกันบ้างไหมครับ ว่าเวลาทำประกันแล้วไม่ตอบคำถามสุขภาพตามความจริงหรือปกปิดข้อมูล จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง โดยปกติแล้วการทำประกันจะมีการตอบคำถามสุขภาพทุกที่ทุกแห่ง เพื่อให้บริษัทประกันประเมินความเสี่ยงในการรับทำประกัน และถ้าเป็นประกันสุขภาพส่วนใหญ่แล้วจะ #ไม่คุ้มครองคนที่เป็นโรคมาก่อนหรือเป็นโรคที่ยังรักษาไม่หายขาด คนที่แข็งแรงดีและไม่เคยเจ็บป่วยหนัก ๆ หรือผ่าตัดใหญ่ จึงมักจะทำประกันสุขภาพได้ไม่มีปัญหา

แต่สำหรับคนที่มีโรคประจำตัวแล้วอยากจะทำประกันสุขภาพ อาจทำประกันได้โดยบริษัทอาจแจ้งข้อเสนอใหม่ให้กับผู้ขอทำประกัน ซึ่งมักมีข้อเสนอ 4 แบบ ดังนี้
1) อนุมัติแต่เบี้ยประกันสูงกว่าคนที่ไม่มีโรคประจำตัว เพราะต้องยอมรับว่ามีความเสี่ยงด้านสุขภาพสูงกว่าคนปกติ (ขึ้นอยู่กับระดับ ความรุนแรงของโรคที่เป็น)
.
2) อนุมัติแต่ขอยกเว้นเฉพาะโรคที่ผู้ขอทำประกันเป็นอยู่ ส่วนโรคอื่นให้ความคุ้มครองตามปกติ
.
3) เลื่อนการรับประกันออกไปก่อน กรณีนี้มักเกิดขึ้นกับผู้ที่เพิ่งผ่าตัดรักษาโรคหรือเพิ่งหายจากโรคนั้นได้ไม่นาน ทางบริษัทจึงขอเลื่อนรับประกันไปก่อนซัก 6 เดือนถึง 1 ปี แล้วจะพิจารณาใหม่อีกครั้ง
.
4) ปฏิเสธการรับประกัน กรณีนี้เกิดจากการที่สุขภาพของผู้ทำประกันไม่อยู่ในหลักเกณฑ์รับประกันจริง ๆ
.
ดังนั้น ในการสมัครขอทำประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตหรือสุขภาพ ผู้ทำประกันจำเป็นต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริง เนื่องจากหลักสำคัญอย่างหนึ่งของการทำประกันก็คือ
“หลักสุจริตอย่างยิ่ง” ที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ขอทำประกันหรือบริษัทประกัน ต่างต้องเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจรับทำประกันให้คู่สัญญาทราบด้วย
ความบริสุทธิ์ใจ ซึ่งในการทำประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพ ข้อมูลที่มีผลสำคัญที่สุดต่อการตัดสินใจว่าบริษัทจะรับหรือไม่รับทำประกันก็คือ ข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ขอทำประกัน ที่สะท้อนความเสี่ยงที่บริษัทต้องรับเอาไว้
ทั้งประวัติการรักษาและโรคประจำตัว (ถ้ามี) หากมีโรคประจำตัวหรือประวัติการผ่าตัดที่คาดว่าจะมีผลต่อการไม่รับทำประกัน (หรือรับทำด้วยการเพิ่มเงื่อนไขพิเศษดังที่กล่าวมา)
หากมีการปกปิดข้อมูลเพื่อให้บริษัทยอมรับประกัน จะถือว่าเป็นการทำประกันที่ไม่สุจริตใจ ย่อมทำให้สัญญาประกันภัยนั้นเป็นโมฆียะ บริษัทสามารถบอกล้างสัญญาประกันภัยได้
.
ท้ายที่สุดใครที่ทำประกันควรระลึกไว้เสมอว่า ควรทำประกันด้วยความโปร่งใส สุจริต ให้ทุกอย่างเป็นไปตามเงื่อนไขจะเป็นการดีที่สุดครับ

#ประกันลูก

Tags :