5 ข้อดี การซื้อประกันสุขภาพผ่านตัวแทน

  • 1 December 2018
5 ข้อดี การซื้อประกันสุขภาพผ่านตัวแทน

#มีที่ปรึกษาด้านการเงิน

เนื่องจากก่อนจะเป็นตัวแทนประกันชีวิตได้ ต้องมีการสอบใบอนุญาต ตัวแทนประกันชีวิตทุกคนจึงต้องมีความรู้ในผลิตภัณฑ์ประกันภัย การสอบนี้ยังรวมถึงเรื่องจริยธรรมต่าง ๆ ที่ตัวแทนประกันควรมีในอาชีพด้วย ดังนั้น เราก็สามารถมั่นใจในระดับหนึ่งว่า ตัวแทนจะมีความรู้ความสามารถพอที่จะเป็นปรึกษาให้กับเราได้ สามารถแนะนำกรมธรรม์ที่เหมาะกับสไตล์ของเรา ไม่ว่าจะเป็นเน้นความคุ้มครอง เน้นสะสมทรัพย์ หรือเน้นเรื่องบำนาญ เป็นต้น

#มีผู้ดูแลผลประโยชน์ให้

ในกรณีที่ต้องเบิกเคลม ซึ่งการซื้อประกันชีวิตผ่านทางช่องทางอื่น ไม่ว่าจะเป็นซื้อเองผ่าน call center หรือซื้อผ่านธนาคาร หากมีกรณีที่ต้องเบิกเคลม เราต้องทำเอง ซึ่งหากไม่ชำนาญก็จะถือเป็นเรื่องที่ยุ่งยากพอสมควร การซื้อประกันผ่านตัวแทน ตัวแทนของเราจะสามารถให้คำแนะนำ รวมถึงเรื่องการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ และช่วยเราทำเรื่องเบิกเคลมให้ด้วย

#ซื้อสัญญาเพิ่มเติมในประกันหลักได้

การซื้อประกันชีวิตผ่านตัวแทน หากเราต้องการซื้อสัญญาเพิ่มเติม เช่น การประกันอุบัติเหตุหรือประกันสุขภาพ ก็สามารถติดต่อตัวแทนเพื่อซื้อเพิ่มเติมได้ โดยหลังจากได้พูดคุยกัน ตัวแทนก็จะแนะนำสัญญาเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับเรา

#ได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ

การซื้อประกันผ่านตัวแทนจะทำให้เราได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยจากตัวแทนอยู่เสมอ เมื่อมีกรมธรรม์ใหม่ ๆ ตัวแทนก็จะโทรมาแจ้ง หรือเมื่อมีนโยบายจากภาครัฐใหม่ ๆ มีข่าวอะไรที่เกี่ยวกับประกัน ตัวแทนก็จะโทรมาพูดคุยหรือแจ้งให้กับลูกค้าได้ทราบ

#ประหยัดเวลา

ในทุกเรื่องและทุกขั้นตอน เนื่องจากตัวแทนจะเป็นผู้ดูแลเราในทุกด้าน ตั้งแต่ขั้นตอนการนำเสนอกรมธรรม์ ซื้อประกัน ทำสัญญา และการเบิกเคลม ทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาในการดำเนินการเองทุกอย่าง มีตัวแทนช่วยดูแลทำให้เราประหยัดเวลา

Tags :