กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง

  • 15 August 2021
กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง

 

กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง หากครอบครัวใดมีปัญหาพีน้องทะเลาะกัน มีความสัมพันธ์ไม่ดีต่อกัน

บทความนี้ขอนำกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องมาแบ่งปันคุณพ่อคุณแม่กัน

 

หลาย ๆ ครอบครัวที่มีสมาชิกภายในครอบครัวเยอะ หรือมีลูกมากกว่า 1 คน

ปัญหาที่พบเจอบ่อย ๆ คงหนีไม่พ้นปัญหาพี่น้องทะเลาะกัน

บางครั้งการทะเลาะกันของเด็ก ๆ ทำเอาคุณพ่อคุณแม่ปวดหัวไปหลายวันเลยทีเดียว

ซึ่งการที่ลูกๆ ทะเลาะกันเป็นปัญหาที่สร้างความหนักใจให้คุณพ่อคุณแม่เป็นอย่างมาก

ในบทความนี้ได้นำกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องมาแบ่งปันให้คุณพ่อคุณแม่

ได้นำไปปรับใช้กับลูก ๆ ของคุณ เพื่อแก้ปัญหาการทะเลาะกันระหว่างพี่น้อง ดังนี้

 

  • เล่นเกม

คุณพ่อคุณแม่อาจจะสงสัยว่าการเล่นเกมจะสามารถกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องได้อย่างไร

ไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะเลือกการเล่นเกมแบบใดก็ตาม ขอแนะนำให้การเล่มเกมในครั้งนี้

เป็นการแข่งกันเป็นทีม ระหว่างคุณพ่อคุณแม่ และเด็ก ๆ เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างพี่น้อง

การเล่นเกมนี้จะทำให้เด็ก ๆ รู้จักวางแผน และเป็นหนึ่งเดียวกันอีกด้วย

 

  • ดูภาพยนตร์ด้วยกัน

คุณพ่อคุณแม่สามารถสร้างกิจกรรมการดูภาพยนตร์ด้วยกันทั้งครอบครัว โดยอาจจะตั้งกฎ

ให้พวกเขาสลับกันเลือกภาพยนตร์ที่อยากดูขึ้นมา เพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้ และเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

หลังจากดูภาพยนตร์จบแล้ว คุณพ่อคุณแม่อาจพูดคุย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ภาพยนตร์ดังกล่าวไปด้วยกัน เพื่อให้พวกเขามีความเข้าใจซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น

 

  • ทำงานบ้าน

การมอบหมายหน้าที่ต่าง ๆ ภายในบ้าน ถือเป็นกิจกรรมที่จะสามารถสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างพี่น้องได้ดีมากขึ้น เพราะการมอบหมายหน้าที่ดังกล่าว ไม่ได้เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง

เด็ก ๆ จะรู้สึกถึงความเท่าเทียมที่คุณพ่อคุณแม่ปฏิบัติกับพวกเขา ซึ่งการมอบหมายหน้าที่ต่าง ๆ

ภายในบ้านนี้ จะทำให้เด็ก ๆ ลดความอิจฉา ริษยาระหว่างกันและกันลงไปได้อีกด้วย

 

 

  • สร้างงานศิลปะด้วยกัน


กิจกรรมการสร้างงานศิลปะ นอกจากจะทำให้เด็ก ๆ ได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาแล้ว

ยังทำให้เด็ก ๆ พูดคุย และเสนอความคิดเห็นกันมากขึ้น กิจกรรมนี้จะทำให้เด็ก ๆ

ยอมรับตัวเอง และยอมรับอีกฝ่ายได้อย่างเป็นธรรมชาติ

คุณพ่อคุณแม่อาจถามความคิดเห็นของพวกเขา อาจชี้นำความคิดเห็น

ของพวกเขาอย่างเป็นธรรมชาติ เมื่อเห็นว่าพวกเขามีความคิดที่ต่างกัน

 

  • ออกกำลังกาย

คุณพ่อคุณแม่อาจชวนเด็ก ๆ ไปออกกำลังกายในสิ่งที่พวกเขาชอบ ไม่ว่าจะเป็นการว่ายน้ำ การตีแบด หรือการปั่นจักรยาน

โดยในกิจกรรมนี้คุณพ่อคุณแม่อาจสร้างการแข่งขันเล็ก ๆ ระหว่างคุณพ่อคุณแม่กับลูกได้ เพื่อผลักดันให้พวกเขา

มีความสามัคคีกันมากขึ้น การจัดทีมให้พวกเขาได้อยู่ด้วยกัน จะทำให้เด็ก ๆ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

  

กิจกรรมที่แนะนำไปข้างต้น คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปปรับใช้กับลูก ๆ ในครอบครัวได้ตามความเหมาะสม

นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว คุณพ่อคุณแม่สามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้ตามที่เห็นสมควร

อย่าลืมว่าการทะเลาะกันระหว่างพี่น้องนั้น บางครั้งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติของคุณพ่อคุณแม่ที่มีต่อพวกเขา

พฤติกรรมบางอย่างของคุณพ่อคุณแม่ เช่น การเปรียบเทียบระหว่างพี่น้อง การพูดตำหนิอีกคน และชื่นชมอีกคน

หรือการขู่ใครคนใดคนหนึ่ง เพื่อหวังว่าเด็ก ๆ จะเป็นอย่างที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการ เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง

คุณพ่อคุณแม่ควรให้ความสำคัญกับเด็ก ๆ เท่ากัน ยอมรับข้อผิดพลาด และสิ่งที่เด็ก ๆ เป็น อย่างเปิดใจ

สนับสนุนในสิ่งที่พวกเขาชอบอย่างเต็มที่ ค่อย ๆ อธิบาย และอบรมพวกเขาอย่างใจเย็น อย่าลืมที่จะพูดคุยกับพวกเขาอยู่เสมอ

เพื่อสร้างความไว้ใจระหว่างคุณพ่อคุณแม่กับเด็ก ๆ ด้วยเช่นกัน เพราะการพูดคุยถือเป็นพื้นฐานในความสัมพันธ์ทุกรูปแบบ

อย่างไรก็ตาม นิสัย และพฤติกรรมของเด็ก ๆ นั้นเกิดขึ้นจากการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่

ดังนั้นอย่าลืมที่จะปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ ให้ดีเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับพวกเขาอยู่เสมอ

 

อ้างอิง

Faust A. 6 fun activities to strengthen sibling relationships this summer

[Internet]. Bigfamilyblessings.com. 2019 [cited 2021 May 14].

Available from: https://bigfamilyblessings.com/6-fun-activities-to-strengthen-sibling-relationships-this-summer/


6 กิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์ในครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น - Toolmorrow

[Internet]. Toolmorrow.com. 2019 [cited 2021 May 14].

Available from: toolmorrow.com/6-กิจกรรมหลักที่สร้างความ/

 

ติดต่อ : 083 436 5947

Tags :